BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Andrzej Wiesław
Title
Tomasza z Akwinu filozofia polityki
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 1, s. 143-151, bibliogr. 11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Polityka
Philosophy, Politics
św. Tomasz z Akwinu
Abstract
Św. Tomasz pozostawił po sobie znaczący dorobek naukowy, do którego sięgano przez wiele stuleci. Miał on wielu zwolenników wśród dominikanów, którzy po jego śmierci pracowali nad ostateczną redakcją dzieł. Dominikanie uznali naukę Tomasza za naukę swojego zakonu (w latach 1278-1313), a także uczynili to jezuici (w XVI w.). Stolica Apostolska wielokrotnie ogłaszała jego nauki jako naukę Kościoła. Nawrót do myśli Tomasza nastąpił po latach dwukrotnie. Już w XVII stuleciu przypomniano jego idee w Hiszpanii (filozof Franciszek Suarez), a w poł. XIX w. nastąpił powszechny nawrót do tomizmu w filozofii i nauce Kościoła. Zapoczątkowała go encyklika Leona XIII "Aeterni patris" z 1879 r. oraz otwarcie przez papieża Akademii św. Tomasza w Rzymie. Odtąd filozofię tę określano mianem neotomizmu [Tatarkiewicz, 1978: 282]. Dzieła św. Tomasza dostarczały argumentów w sporach filozoficznych i teologicznych. Wpływ filozofa widoczny był u wielu późniejszych myślicieli, którzy naśladowali go albo podejmowali z nim dyskusję. W moim odczuciu, najistotniejszy dorobek Tomasza dotyczył rozważań o Bogu i jego na-turze. Filozof podjął się zadania dokonania uzgodnień między poznaniem dokonanym "sercem", czyli wiarą, i poznaniem rozumowym. Pokazał, jak powinien postępować myśliciel, który pragnie rozważać o istotach nie dających się analizować za pomocą ludzkiego rozumu. Jednocześnie nam współczesnym pokazał, ze nie wszystko w świecie da się zmierzyć, objaśnić, dowieść naukowo. Są sfery poznania, których rozumowo nie da się wyjaśnić i pozostaje jedynie wiara w zjawiska, których doświadczamy. Taką sferą jest zwłaszcza dziedzina Boska, transcendentna - świat wyższy, znajdujący się ponad nami, czyli ponad naszą możliwością poznania. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyn. 1928. Wyznania, Warszawa.
 2. Gołoś, M. 2009. Tożsamość narodowa czy europejska - problem współczesnej Europy, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin.
 3. Kartezjusz. 1990. Medytacje, Warszawa.
 4. Legowicz, J. 1973. Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa.
 5. Legowicz, J. 1980. Historia filozofii średniowiecznej, Warszawa.
 6. Nietzsche, F. 1969. Tako rzecze Zaratustra, Warszawa.
 7. Popkin, R., Stroll, A. 1994. Filozofia, Poznań.
 8. Sikora, A. 1974. Spotkania z filozofią, Warszawa.
 9. Stępień, A. 1989. Wstęp do filozofii, Lublin.
 10. Tatarkiewicz, W. 1978. Historia filozofii, Warszawa.
 11. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu