BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łączek Marcin
Title
Problemy wychowawcze współczesnej rodziny
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 1, s. 153-167, bibliogr. 20 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Wychowanie, Rodzina
Parenting, Family
Abstract
Dzieciństwo jest najbardziej tajemniczym okresem w życiu człowieka. Świat dzieciństwa to mityczna kraina przez wielu z nas wspominana z rozrzewnieniem. W dobrym dzieciństwie niektórzy dostrzegają przedsmak Raju, który jawi się jako radosny błogostan przepojony miłością [Biernat, 2001: 42]. Większość rodziców pragnie dobrze wychować swoje dzieci, jednak pojęcie "dobrze" jest wartościujące i nie dla wszystkich oznacza to samo. Bardzo często rodzice zastanawiają się, co wpływa na to, czy nasze dziecko będzie "dobrym" człowiekiem, czy też nie. Od czego i kogo to zależy? Czy od samego dziecka, czy tylko od rodziców, a może od szkoły czy kolegów? Na te i podobne pytania nie ma prostej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kształtowanie osobowości jest procesem wieloczynnikowym i złożonym [Domańska, 1999: 21]. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baláž, I. 2005. Problémy masmediálnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobrá kniha, Roč. XV., č.: 3.
 2. Biernat, T. 2000. Media - wychowanie czy manipulacja?, "Wychowanie na co dzień" Nr 3.
 3. Biernat, T. 2001. Zanikające dzieciństwo, "Wychowanie na co dzień" Nr 10-11.
 4. Cudak, H. 1995. Szkice z badań nad rodziną, Kielce.
 5. Domańska, M. 1999. Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie się osobowości dziecka, "Wychowanie na co dzień" Nr 3.
 6. Frydel, Z. 1999. Kurczaki i serca myszki, "Wychowanie na co dzień" Nr 6.
 7. Głaz, S. 1996. Rodzina a jednostka, Kraków 1996.
 8. Han-Ilgiewicz, N. 1967. Potrzeby psychiczne dziecka, Warszawa.
 9. Jurga, M. 1985. Doświadczenia społeczne i rozwój osobowości wychowanek domów dziecka, w: Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, pod red. M. Tyszkowa, Poznań.
 10. Maksymczuk, A. 1966. Rozwój społeczny dziecka, w: Materiały do nauczania psychologii, pod red. L. Wołoszczynowa, Warszawa.
 11. Mika, S. 1969. Skuteczność kary w wychowaniu, Warszawa.
 12. Nowakowski, Z. 2008. Przemoc i agresja a bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów.
 13. Siemek, D. 1986. Problemy wychowawcze wieku dorastania, Warszawa.
 14. Sirojć, Z. 2004. Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji państwowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 15. Słomski, W. 2004. In a search for quantum theory of mind, London.
 16. Sobczak-Małecka, R. Mikulska, R. 1998. Kształcenie i wychowanie dzieci z rodzin patologicznych, "Wychowanie na co dzień" Nr 1-2.
 17. Szychowska, M. 2001. Środowisko rodzinne a szansę rozwoju społeczno-ekonomicznego dziecka, "Wychowanie na co dzień" Nr 10-11.
 18. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
 19. Zaborowski, Z. 1999. O rodzinie i rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa.
 20. Ziemska, M. 1975. Rodzina a osobowość, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu