BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchanek Michał (Uniwersytet Gdański)
Title
Publiczny transport zbiorowy w świetle diagnostycznych badań procesów metropolizacji obszarów aglomeracji Trójmiasto
Public Transport in Light of Diagnostic Research on Metropolitan Processes in "Trójmiasto" Agglomeration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 179-189, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Transport publiczny
Public transport
Note
summ.
Abstract
Jednym z koniecznych warunków sprawnego funkcjonowania obszaru metropolitalnego, równie rozległego i zaludnionego jak Aglomeracja Trójmiasto, jest istnienie rozwiniętego systemu publicznego transportu zbiorowego. W Trójmieście opiera się on na komunikacji autobusowej, kolejowej, trolejbusowej oraz tramwajowej, przy czym za funkcjonowanie transportu w poszczególnych miastach odpowiadają odrębni organizatorzy. W świetle przeprowadzonych diagnostycznych badań procesów metropolizacji obszarów Aglomeracji Trójmiasto, zwłaszcza po dogłębnej analizie czynników związanych z usieciowieniem procesów gospodarczych, określić można, że jednym z warunków koniecznych postępu metropolizacji obszaru jest dalsza integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Dotychczasowe działania w tym zakresie spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców metropolii i wpłynęły korzystnie na ich komfort życia, niemniej jednak wciąż nie są one powszechnie wykorzystywane, z wielu powodów, w tym wysokiego kosztu biletu metropolitalnego.(fragment tekstu)

Cities which form the municipal area by the Gdańsk Bay, which are conventionally called the "Trójmiasto" occupy an area of 414,38 km2 and have an overall population of around 750 thousand people. Such a vast agglomeration can function efficiently only if there exists a well-developed system of public transportation. Four complementary subjects are responsible for the organization of public transport in the metropolis but they were unable to achieve compromise during a long period of time, which rendered the true metropolisation of the region impossible. Such a state of affairs was harmoniously criticised by the community, a proof of which is the fact that the demand to introduce a mutual transport ticket was the first one on the list signed by the authorities of agglomeration cities, which was called The Trójmiasto Note. Consequently, in 2007, it led to an appointment of the Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, which is a union of 13 municipalities of the agglomeration. The introduction of the Metropolitan Ticket arose questions concerning the necessity and the extent of further metropolisation. Research on the strength of metropolisation in the Gdańsk Bay Metropolitan Union have been done with the application of interactive strategic diagnosis model, which takes into consideration factors such as the power of the economy, the quality of life and the economic networking of processes. In light of this research, a set of factors in favour of the further metropolisation can be distinguished, one of which is the possibility of further integration of the public transport system.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Markowski T., Marszał T., Metropolie. Obszary Metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
 2. Parysek J.J., Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju. w:, Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2008.
 3. Peszek P., Koncepcja strategii przewozowej dla województwa pomorskiego, z uwzględnieniem roli transportu kolejowego, "Problemy Kolejnictwa" 2006, nr 142.
 4. Sagan I., Canowiecki Z., Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 5. Smith R.G., Doel M.A., Questioning the Theoretical Basis of Current Global-City Research: Structures, Networks and Actor-Networks, "International Journal of Urban and Regional Research" 2011, nr 35.
 6. Taylor P.J., Cities within Spaces of Flows: Theses for a Materialist Understanding of the External Relations of Cities, w: Cities in Globalization: Practises, Policies and Theories, P.J. Taylor et al., Routledge, London 2007.
 7. Wyszomirski O., Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w latach 2008-2015 w świetle przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i społecznych, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa 2008.
 8. Zamkowska S., Działania na rzecz zapewnienia zrównoważonej mobilności w miastach, w: Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo-Technicznej "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka", Katowice 2009.
 9. Integracja organizacyjno-funkcjonalna jako drugi etap integracji komunikacji miejskiej, http://www.mzkzg.org/?subpage=pod&art=7&op=%2C%2C%2C (20.07.2012).
 10. Oficjalna strona Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, http:// www.mzkzg.org/ (16.07.2012).
 11. Oficjalna strona SKM w Trójmieście, http://www.skm.pkp.pl/ (16.07.2012).
 12. Strona internetowa Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo, http://www.mzkwejherowo. pl/ (16.07.2012).
 13. Strona Internetowa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, http://www.zkmgdynia.pl/ (16.07.2012).
 14. Strona internetowa Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, http://www.ztm.gda.pl/ hmvc/ (16.07.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu