BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaremba Leszek (Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University)
Title
Metody ilościowo-jakościowe w wyborze projektów inwestycyjnych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University), 2005, nr 4, s. 3-35, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Inwestycje, Metody dyskontowe, Analiza wielokryterialna, Projekty inwestycyjne
Investment, Discount method, Multicriteria analysis, Investment project
Abstract
Praca niniejsza poświęcona jest omówieniu trzech metodologii wyboru inwestycji w przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządu terytorialnego. W pierwszym rozdziale prezentujemy metody dyskontowe, w drugim wielokryteriowe, które są metodami ilościowo-jakościowymi, zaś w ostatnim rozdziale metody oparte na funkcjach użyteczności, szczególne przydatne dla projektów o dużym ryzyku. Przy analizowaniu takiego projektu trzeba wziąć pod uwagę kilka strumieni pieniężnych, które charakteryzują ten projekt w zależności od scenariusza, w jakim będzie on realizowany. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamska A., Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 2. Bierman H., Smidt S., The Capital Budgeting Decision, MacMillan Pub. Co. 1988.
 3. Brigham E., Gapenski L., Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa 2000.
 4. Zarządzanie finansami, PRET 2001.
 5. Drury C., Tayles M., The Misapplication of Capital Investment Appraisal Techniques, "Management Decision" 1997, nr 35.
 6. Elton E., Gruber M., Nowoczesna teoria portfela, WIG Press, Warszawa 1998.
 7. Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa 2000.
 8. Jajuga K., Kuziak K., Marcinkowski P., Instrumenty finansowe. Ryzyko. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000.
 9. Kaplan R., Must CIM Be Justified by Faith Alone?, "Harvard Business Review", March-April 1986.
 10. Lefley F., The FAP Model of Investment Appraisal, "Management Accounting" 2000, nr 78.
 11. Luenberger D., Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa 2003.
 12. Markowitz H., Portfolio Selection, "J. Finance" 1952, nr 7.
 13. Miłaszewicz D., Zarządzanie inwestycjami rzeczowymi w przedsiębiorstwie, Materiały z MKN (Międzynarodowej Konferencji Naukowej), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 14. Neumann J. von, Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton Univ. Press 1944.
 15. Pera K., Niektóre wielokryterialne metody wyboru przedsięwzięcia inwestycyjnego, Materiały z MKN, WUS, Szczecin 2001.
 16. Różański J., Wielokryterialne metody oceny opłacalności inwestycji [w:] Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, Materiały z MKN, WUS, Szczecin 2000.
 17. Sharpe W.F., Alexander G.J., Bailey J., Investments, Prentice Hall, New York 1999.
 18. Tarczyński W., Analiza portfelowa na giełdzie papierów wartościowych, PTE, Szczecin 1996.
Cited by
Show
ISSN
1730-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu