BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bronk Hubert (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Modele Build Operate transfer (bot) w procesach inwestycyjnych infrastruktury transportowej
Build Operate Transfer - Modelle Im Investitionsprozessen Des Transportinfrastruktur
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 33-42, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Transport
Transport
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W wyniku procesów globalizacyjnych wspieranych w znaczącej mierze przez innowacje techniczne, szczególnie w takich dziedzinach działalności, jak transport czy telekomunikacja następują zmiany alokacyjne czynników produkcyjnych. Z tego względu duże znaczenie należy przypisać ramowym warunkom gospodarczym. Decydującą rolę odgrywają z jednej strony ramowe warunki prawne, takie jak np. pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, z drugiej natomiast - dostępna infrastruktura w sektorze transportu i komunikacji. Istniejącą infrastrukturę określają ilościowe i jakościowe warunki lokalizacji, które są ważnym czynnikiem przyszłościowych lokalizacji, zwłaszcza dla przedsiębiorstw działających w skali globalnej. Tradycyjne zadania państwa polegające na stwarzaniu infrastruktury transportowej i komunikacyjnej są współcześnie coraz bardziej ograniczane, szczególnie w aspekcie finansowym. Wiele krajach, ze względu na złą sytuację ekonomiczną, nie jest w stanie zapewnić wystarczającej wielkości środków finansowych na tworzenie nowej infrastruktury. Ponadto, kraje rozwinięte gospodarczo są ograniczane wyznaczonymi limitami finansowymi, np. kryteriami z Maastricht. Logiczną konsekwencją tej sytuacji jest zmiana i dostosowywanie polityki transportowej i korzystanie z finansowania przez inwestorów prywatnych, co ma prowadzić do aktywizacji i stymulowaniu inwestycji infrastrukturalnych w transporcie i komunikacji. (fragment tekstu)

Bis heute haben sich viele unterschiedliche Modellvarianten aufgrund der Individualität der Ausgangssituation und der Bedürfnisse entwickelt. Versucht man eine Begriffsabgrenzung, so lassen sich typische Merkmale von BOT-Modellen, die mehr oder weniger in der Realität ausgeprägt sind und damit unterschiedliche Schwergewichte haben, finden. Hiernach übertragt bei BOT-Modellen die öffentliche Hand für einen Zeitraum privaten Investoren die Errichtung, den Betrieb und die Finanzierung eines Projektes (z.B. Transportsinfrastrukturprojekt). Nach Ablauf des Konzessionszeitraums wird regelmäßig das Investitionsgut auf die öffentliche Hand übertragen. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Aberle G.: Transportwirtschaft. Oldenbourg Verlag München - Wien, 2000.
  2. Bronk H.: Verkehrspolitik in der Republik Polen - Stand und Tendenzen. [w:] Hertel G., Lehmann G. Verkehrsentwicklung im Umbruch - Fakten und Visionen, s. 55-69.
  3. Schmorleiz W.: Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturinvestitionen durch das System der öffentlich-privaten Partnerschaft, 2002.
  4. UNIDO Guidelines for Infrastructure Development through Build- Operate-Transfer (BOT) Projects, Wien 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu