BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Koczkodaj Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
System bankowy w Polsce w kontekście utworzenia europejskiej unii bankowej
Polish Banking System in he Context of the Creation of a European Banking Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 85-97, tab.,rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Keyword
System bankowy, Unia bankowa, Banki, Nadzór bankowy
Banking system, Banking union, Banks, Bank supervision
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zintegrowane ramy finansowe, które są fundamentem stworzenia unii bankowej w Europie, mają składać się z jednolitego europejskiego systemu nadzoru bankowego, europejskiego systemu gwarantowania depozytów, europejskiego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Przystąpienie do unii bankowej oznacza dla banków komercyjnych polskiego sektora bankowego duże szanse, takie jak wzrost bezpieczeństwa systemowego czy wzrost stabilności finansowej w Eurolandzie oraz całej Unii Europejskiej. Unia bankowa z założenia główny nacisk swojej działalności nadzorczej ma położyć na funkcjonowanie największych europejskich instytucji bankowych. Z tego powodu oddziaływanie bezpośrednie na polski system bankowy będzie ograniczone, ale poprzez powiązania właścicielskie, działalność polskich banków będzie również uzależniona od decyzji w ramach nowych struktur nadzorczych(abstrakt autora)

An integrated financial framework, which are the foundation of the creation of a banking union in Europe, will consist of a unified European banking supervision sys-tem, a European deposit guarantee system, the European system of restructuring and or-derly banks liquidation. Joining the banking union means a good chance for commercial banks Polish banking sector such as security of the system and increase financial stability in Euroland and the European Union. Banking Union is going to assume the main focus of its supervisory activity on the functioning of Europe's largest banking institu-tions. For this reason, the direct impact on the Polish banking system will be limited, but through ownership ties, the activities of Polish banks will also depend on the deci-sion under the new supervisory structures.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Narodowy Bank Polski, Czy nowy nadzór spełnia swoje zadania? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla polski, NBP, Warszawa 2013.
  2. Orłowski W., Europejska unia bankowa, "Polityka" 16.10.2012.
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
  4. Szpringer Z., Unia bankowa , "Infos" 18.04.2013.
  5. Waliszewski K., Koncepcje unii bankowej-szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce, www.credit-expert.pl/uploads/Koncepcjauniibankowej.pdf.
  6. www.nbp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu