BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułek Jolanta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Araszkiewicz Krystyna
Title
Perspektywy rozwoju jachtingu w regionie Pomorza Zachodniego
Prospects of the Development of Yachting in the Region of Western Pomerania
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 191-203, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Transport wodny, Żeglarstwo, Drogi wodne
Water carriage, Sailing, Waterways
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie realizacji projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego", która pozwoli na lepsze warunki do uprawiania jachtingu. Jachting utożsamiany jest z masowym użytkowaniem indywidualnych i zbiorowych jednostek pływających wyposażonych w pędniki żaglowe wykorzystujące energię wiatru, w śruby napędowe lub - rzadziej - koła łopatkowe, które wykorzystują moc generowaną przez silniki spalinowe, a także silniki elektryczne. Jednostki te spełniając funkcje obiektów rekreacyjnych, turystycznych lub sportowych, mogą być użytkowane na akwenach żeglownych, na brzegach których zlokalizowane są porty i przystanie.(fragment tekstu)

Yachting, identified with an individual or collective use of vessels for the purposes of tourism, leisure and sports activities, requires three basic conditions, i.e. the existence of navigable waters, the existence of the fleet of vessels and finally a network of ports, marinas and yacht harbors. Region of Western Pomerania has excellent natural conditions for yachting. There is plenty of water areas in the region, including the sea and internal waterways. Their parameters and above all their depth create favourable conditions for use of small passenger vessels, sailing yachts and motor boats. Marinas, ports and harbors shall provide an access to the navigable waters and they serve as shelters for yachts. In the Western Pomerania region they are located primarily on the shores of inland waters and internal sea waters, whereas, there is still insufficient infrastructure for yachting on the shores of the Baltic sea. The majority of registered inland ports is characterized by low to medium standard. For marketing and economic reasons the quality of these services should be as high as possible. Therefore efforts of local and regional authorities are focused on development of modern network of sea ports and marinas along the coast of the Baltic sea. Projects concerning tourist ports in Western Pomerania include upgrading of existing ports and expanding of the network to new locations. The projects such as "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski" should increase the intensity of use of existing navigable routes and encourage the creation of new tourist routes.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Halter M., Almanach polskich przystani żeglarskich, "Żagle" 2012, nr 6, Wyd. Horyzont sp. z o.o., Szczecin.
  2. Program rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego, Stowarzyszenie POMOST, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2008.
  3. Studium Wykonalności Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, red. K. Araszkiewicz, ZROT, Szczecin-Warszawa 2009.
  4. Tołkacz L. Śródlądowa turystyka zbiorowa, t. I, Szlaki turystyki zbiorowej, WTM ZUT w Szczecinie, Szczecin 2010.
  5. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ZROT, Szczecin 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu