BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janecki Ryszard (Politechnika Śląska)
Title
Koleje regionalne jako czynnik zrównoważonej mobilności w polskich aglomeracjach
Regional Railways as a Factor of Sustainable Mobility in Polish Agglomerations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 65-80, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Transport kolejowy, Koleje lokalne, Mobilność ludności, Aglomeracje miejskie
Railway transport, Local railways, Population mobility, Urban agglomerations
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania systemu kolei regionalnych w procesach równoważenia transportu i mobilności w polskich aglomeracjach w kontekście poszukiwania dróg zmniejszenia uzależnienia funkcjonowania aglomeracji i życia jej mieszkańców od samochodu. Na tle wzorców mobilności omówiono mankamenty obecnego systemu kolei regionalnych, jak również ich potencjał zmian. Pomimo tego, że obecnie stan kolei nie sprzyja równoważeniu gałęziowej struktury transportu aglomeracyjnego, w artykule pokazano możliwość wykorzystania przewozów regionalnych jako instrumentu mogącego przybliżyć polskie aglomeracje do odpowiadającego potrzebom nowoczesności stanu zrównoważonej mobilności na ich obszarze.(fragment tekstu)

Negative impact of transport on the urban environment is induced by the increased traffic congestion in urban areas and the modal split dominated by road transport. Intensive development of individual transport and change in travel behavior of population are the main reasons of such disadvantages. This situation causes a reflection and indicates the need for change by meeting difficult challenges. Rail transport systems, with regional railways in Polish conditions, are an alternative way of traveling in relation to road transport. Regional rail systems are characterized by high accessibility and owing to its opening, allow the projects leading to sustainability with regard to mobility. The article presents the attributes of sustainable mobility in urban areas. The current shape of regional railways in Polish agglomerations has been considered with special pointing to their potential for integration and positive impact on the mobility of inhabitants. Possibilities of system development towards sustainable mobility have been assessed in terms of requirements and expectations of inhabitants and local authorities of agglomerations.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Himanen V., Nijkamp P., Pajden J., Transport Mobility: Spatial Accessibility and Environmental Sustainbility, Verije Universiteit, Amsterdam 1992.
 2. Janecki R., Rozwój systemu kolejowych przewozów regionalnych w aglomeracji górnośląskiej poprzez integrację międzygałęziową, "Transport Miejski i Regionalny" 2011, nr 11.
 3. Janecki R., Krawiec S., Citizen's Mobility as the Contemporary Goal of Operation and Development of the Transportation System in the Cities, w: Contempery Transportation Systems. Select Theoretical and Practical Problems: New Mobility Culture, red. R. Janecki, G. Sierpiński, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 4. Janecki R., Krawiec S., Marginalizacja udziału kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej, "Transport Miejski i Regionalny" 2011, nr 9.
 5. Janecki R., Krawiec S., Koncepcja odbudowy pozycji kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej, "Transport Miejski i Regionalny" 2011, nr 10.
 6. Janecki R., Krawiec S., The Significance of ITS Applications for the New Mobility Culture in the Cities, w: Modern Transport Telematics, red. J. Mikulski, Communications in Computer and Information Science Vol. 239, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.
 7. Litman T., Rail Transit in America: A Comprehensive Evaluation of Benefits, Victoria Transport Policy Institute, Victoria 2004, www.vtpi.org (30.05.2011).
 8. Moving Sustainably - Guide to Sustainable Urban Transport Plans, http://www.movingsystainably. net/index.php (14.07.2012).
 9. Program działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2010.
 10. Richardson E., Newman P., Transport for Sustainable Cities, Sinclair Knight Merz, Curtis University, Perth 2008.
 11. Rudnicki A., Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta, "Czasopismo Techniczne", seria Architektura, "Transport i Przestrzeń" 2010, nr 3.
 12. Zielona Księga: w kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Wspólnot Europejskich COM(2007)551, Bruksela 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu