BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kauf Sabina (Uniwersytet Opolski), Tłuczak Agnieszka (Uniwersytet Opolski)
Title
Ocena funkcjonowania zbiorowego transportu miejskiego w Opolu
The Public Transport and the Efficient Functioning of the Logistics System of the City
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 81-90, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Transport miejski, Transport pasażerski, Komunikacja miejska
City transport, Passenger transport, Municipal transport
Note
summ.
Abstract
Podjęta w opracowaniu problematyka transportu zbiorowego i sprawnie funkcjonującego systemu logistycznego miasta jest bardzo trudna. Wraz z rozwojem gospodarczym będą rosły potrzeby mobilnościowe mieszkańców, prowadząc do wzrostu zainteresowania transportem miejskim. Coraz większe (w opinii respondentów) niedogodności związane z korzystaniem z transportu zbiorowego skłaniają wielu do zmiany zachowań komunikacyjnych. Kształtowanie sprawnego systemu komunikacyjnego jest nowym i ważnym zadaniem stojącym przed zarządzającymi jednostkami terytorialnymi. Przed włodarzami miast otwierają się nowe, ważne zadania związane z kształtowaniem decyzji komunikacyjnych. Ankietowani, przy sprzyjających okolicznościach, są skłonni do zmian zachowań komunikacyjnych. W odniesieniu do komunikacji miejskiej w Opolu ankietowani chcieliby zwiększenia liczby autobusów na najbardziej obleganych liniach. Często pojawiającym się zarzutem jest również złe dopasowanie trasy autobusów do potrzeb klientów. Osoby korzystające z niektórych linii autobusowych w Opolu skarżą się, że autobusy nie dojeżdżają do najbardziej peryferyjnych dzielnic miasta. Najbardziej istotnym czynnikiem, na który, niestety, podróżni nie mają wpływu, są ceny biletów. Według 40% badanych są one za wysokie. Mimo wszystkich niedogodności związanych z podróżowaniem miejskimi autobusami respondenci deklarują, że w przyszłości nadal będą korzystać z transportu miejskiego. (fragment tekstu)

The urban development and the growth of the population in urban areas poses the new challenges for the realm of logistics. They result mainly from the intensifying of the traffic and the increasing mobility of residents. The intensification of traffic reduces the attractiveness of the cities, which leads to the changes and the minimizing motorized traffic. That means that not only the introduction of organizational and legal changes involving the movement of traffic, but also (and perhaps primarily) changes in the travel behavior of the citizens.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Janowski E., Tylko w ratuszu jeszcze wierzą w gondole, "NTO", 28.12.2011.
 2. Jons T., Future Agenda: The Word in 2020, Infinite Ideas, Oxford 2010.
 3. Kauf S., The Instruments of Urban Logistics and Mobility Management of Population, "Logistics & Transport" 2010, nr 1.
 4. Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 5. Wyszomirski O., Podstawowe uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w komunikacji miejskiej, http://pldocs.docdat.com/docs/index-168544.html (21.07.2012).
 6. Badania rynkowe i marketingowe, red. nauk. J. Kramer, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1994.
 7. www.cki.tu-berlin.de/fileadmin/fg94/CKI/Vortraege_Konferenz_2011/Roland_Edel_v6.pdf (7.11.2011).
 8. http://www.trans.info/message/view/8562.html (3.01.2012).
 9. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Monstrualny-korek-drogowy-o-dlugosci-293- kilometrow (12.12.2011).
 10. www.lightrailnow.org/images/sea-prt-skytran-stn-rend.jpg (29.12.2011).
 11. www.static.guim.co.uk/sys-images/Technology/Pix/pictures/2007/10/10/PRT_system. 400.276. jpg (29.12.2011).
 12. http://www.mist-er.com./opis-mistera.html (3.01.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu