BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kijewska Kinga (Akademia Morska w Szczecinie), Łapko Aleksandra (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Wybrane przykłady dobrych praktyk w obszarze miejskiego transportu ładunków jako odpowiedź na wyzwania zrównoważonego rozwoju
The Challenges of Sustainable Development and Their Realization on Chosen Examples of Good Urban Freight Practices
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 91-100, il., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Transport miejski, Przewozy towarowe, Samochody dostawcze
City transport, Cargo transportation, Delivery trucks
Note
summ.
Abstract
Propozycje przedstawione w referacie są rezultatem wstępnych prac badawczych autorek, związanych z realizacją projektu C-LIEGE, którego ogólnym celem jest określenie wspólnej polityki i działań na rzecz efektywności energetycznej transportu towarowego w miastach. Badania są ukierunkowane na podwyższenie jakości życia mieszkańców miast oraz poprawienie warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez eliminację zbędnych przewozów. Celem artykułu jest ukazanie przykładów, które pozwolą zapewnić nie tylko ekonomiczny, ale także ekologiczny rozwój regionu m.in. dzięki adaptacji rozwiązań już sprawdzonych w Europie.(fragment tekstu)

The development of civilization, free cross-border movement and globalization contribute to development of urban processes. In European cites live c.a. 40% of population and forecasts say that in the year 2050 urban population will grow to the 2/3 of the whole. The result of growing number of metropolitan citizens are growing transportation needs according to materials, semi-finished products, goods, and wastes. Cites are places of living, working, resting, purchasing, and also important places for the culture. We may stand out three the most important aspects: economic, environmental and social. There are many problems connected with them. In economic aspect the most important are: congestion and low efficiency of investments. In environmental: pollution and carbon dioxide emission (increased fossil fuels consumption generate growing number of wastes e.g. tires or gas oils) In the social aspect the most important are healthy problems of population caused not only by pollution but by road accidents as well. They are closely connected with transport infrastructure development. The most effective sustainable freight policy is the one which enables to com.in. all these roles and get expecting results. There are many European projects which try to initiate positive changes in that field by taking innovating actions and ideas diffusion. The example of such program can be the C-LIEGE project whose general aim is to establish a common policy due to improving energy efficiency of urban freight transport. A cooperation between public and business institutions is crucial here. The main goal of the paper is to show examples enabling economic and ecological region growth. To that end in the article authors present an initial researches related to C-LIEGE project which are concentrated on improving lives comfort of metropolitan population and elimination of unnecessary freight transports.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. City Logistics Best Practise: a Handbook for Authorities, "SUGAR ACKNOWLEDGMENT" Bologna, Italy 2011.
 2. McKinnon A., Cullinane S., Browne M., Whiteing A., Green Logistics: Improving the Environmental Sustainability of Logistics, Kogan Page, London 2009.
 3. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 4. http://cyclelogistics.eu/docs/56/Cargo_Cycling_in_the_European_Union (18.06.2012).
 5. http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/index_en.htm (15.06.2012).
 6. http://moto.money.pl (17.06.2012).
 7. http://polskawue.gov.pl/Transport w roku 2050, 7620.html (17.06.2012).
 8. http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/amsterdam-electric/ air-quality-climate (17.06.2012).
 9. http://www.green-cars.pl/idea.html (15.06.2012).
 10. http://www.nytimes.com/2012/04/15/automobiles/how-green-are-electric-cars-dependson- where-you-plug-in.html?pagewanted=all (16.06.2012).
 11. http://www.tntpost.com (18.06.2012).
 12. http://www.wios.szczecin.pl (15.06.2012).
 13. www.ecodriver.pl (17.06.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu