BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zamkowska Stanisława (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Title
Mobilność w dobie globalizacji
Mobilty in the Age of Globalization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 247-259, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Mobilność ludności, Usługi transportowe, Polityka transportowa, Transport
Population mobility, Transport services, Transport policy, Transport
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju globalnej mobilności i transportu oraz koniecznych zmian w systemach transportowych wywołanych przez globalizację. Ze względu na obszerność tematyki związanej z procesem globalizacji w artykule omówione zostały tylko niektóre kwestie, wpływające na zmiany w systemie transportu.(fragment tekstu)

Globalization is one of the factors affecting the future scenarios of mobility. This phenomenon will cause a lot of changes in passenger transport which today can be clearly observed mainly through: changes in the nature (structure) of transportation needs, changes in the ways of satisfying them. This paper presents the rationale behind the development of global mobility and changes in transport systems, due to globalization. The development of global mobility results from many circumstances and some of them are: new connections within the international trade and cooperation; establishing of new international institutions and organizations; growth of international tourism, covering different countries on all continents, emergence of international mass events, increase in scale and number of jobs migration; necessity of humanitarian aid in worlds regions threatened by environmental disasters and armed conflicts, changes in the life style, others. In the age of globalization the technical possibilities of mobility providing also gain new dimension. More and more attention is paid to faster and comfortable connections at a distances of thousands kilometers, which require changes in infrastructure, transport means, organization of conveyance and service standards.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartczak K., Inteligentny transport w poszerzonej UE, "Przegląd Komunikacyjny" 2003, nr 7/8.
  2. Communication form the Commission to the Council and European Parlament. Keep Europe moving - sustainable mobility for our continent. Mid-term review of the European Commission's 2001 White Paper. Brussels, 22.06.2006.
  3. Czarnecki M., Uciec przed nudą, "Gazeta Wyborcza" 26-27 maj 2012.
  4. Hawlena J., Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji, UE, Katowice 2012.
  5. Informacja DB Schenker.
  6. Panasiuk A., Współczesne problemy światowego popytu turystycznego, w: Zarządzanie i ekonomika usług. Doświadczenia i kierunki zmian, red. P. Niedzielski, W. Downar, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 604, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010.
  7. Trendy w turystyce światowej, www.intur.com.pl (18.07.2012).
  8. Wołodkiewicz-Donimirski Z., Podstawowe objawy globalizacji w światowej gospodarce, 7 Biuro Studiów i Ekspertyz - Kancelaria Sejmu RP, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu