BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulska Joanna (Uniwersytet Opolski)
Title
Ewolucja miejsca i roli czynnika religijnego w stosunkach międzynarodowych
Evolution of the place and role of the religious factor in international relations
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2012, t. 45, nr 1, s. 75-102, bibliogr. 59 poz.
International Relations
Keyword
Religia, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki polityczne
Religion, International relations, International political relations
Note
summ.
Abstract
Znaczenie czynnika religijnego w stosunkach międzynarodowych stało się w ostatnich latach jednym z problemów wywołujących wiele sporów i polemik. W większości prac, w których analizowana jest kwestia miejsca i roli religii w świecie pozimnowojennym, odnaleźć można uwagę, że wydarzeniem, które w zasadniczy sposób przyczyniło się do intensyfikacji tej debaty, stanowiącej dla wielu badaczy i obserwatorów rzeczywistości międzynarodowej ogromne zaskoczenie, był 11 września 2001 r. W kontekście tych wydarzeń podkreśla się ponowne dostrzeżenie ważnego, choć nienowego czynnika we współczesnych stosunkach międzynarodowych, którego rosnący wpływ na kształt tych stosunków obserwowany był jeszcze przed zakończeniem "zimnej wojny". Mówi się tu o globalnym odrodzeniu czy renesansie religii (resurgence of religion), o powrocie religii z wygnania, religii jako o "przeoczonym elemencie" (overlooked element) stosunków międzynarodowych. Jednocześnie podkreśla się, że pomimo głęboko zakorzenionej w obszarze stosunków międzynarodowych tradycji nieuwzględniania czynnika religijnego jako istotnego elementu oddziaływań międzynarodowych dalsze analizowanie rzeczywistości międzynarodowej z pominięciem tego czynnika nie będzie możliwe. (fragment tekstu)

The paper deals with the issue of the global resurgence of religion, which is not only one of the most discussed but also one of the most disputable issues in the contemporary international relations. Religion, which was to disappear from the public scene as a result of the modernisation processes, was to be substituted by the Enlightenment ideals, such as reason and experience. Such attitude developed in the social sciences, including international relations, until the 1970s when the events of the Iranian revolution, the Polish "revolution" and a few other ones took place resulting in the reappearance of religion as an important factor of international relations in all parts of the world. Since the 1990s, especially in the context of the questions concerning the new world order after the end of the Cold War, religion has become the topic of scientific research again. The basic purpose of the paper was to answer what the global resurgence of religion actually means, what reasons of this process could have been observed and what the consequences of this phenomenon might be. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. S. Thomas, The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations. The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century, New York 2005.
 2. F. Petito, P. Hatzopoulos, Religion in International Relations. The Return from Exile, New York 2003.
 3. J. Fox, Religion as an Overlooked Element of International Relations, "International Studies Review", 2001, t. 3, nr 3
 4. M. Filipek, Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2000
 5. M. Marczewska-Rytko, Relations between Politics and Religion as a Challenge to Political Scientists, "Teka" 2006, nr 1, za: H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1993
 6. M. Marczewska-Rytko, Czynnik religijny w warunkach kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, w: M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późno westfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008
 7. M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010
 8. D. Philpott, The Religious Roots of Modern International Relations, "World Politics" 2000, t. 52
 9. J. Bryła, Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe, w: W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2000
 10. J. Fox, S. Sandler, Bringing Religion Into International Relations, New York 2006.
 11. T. Shah, D. Philpott, M. Toft, God and Political Science, 16 maja 2011 r., http://www.thepublicdis-course.com (10.06. 2011).
 12. J. Haynes, Religion in Global Politics, New York 1998
 13. S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995
 14. G. Kepel, Zemsta Boga. Religijna rekonkwista świata, Warszawa 2010
 15. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005
 16. B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997
 17. R.B. Shelledy, The Vatican's Role in Global Politics, "SAIS Review" 2004, t. XXIV, nr 2.
 18. J. Fox, The Multiple Impacts of Religion on International Relations: Perceptions and Reality, http://www.inri.org (06.07.2011).
 19. M. Juergensmeyer, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, Berkeley 1993.
 20. P. Berger (red.), The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics, Washington DC 1999.
 21. B.K. Goldewijk, Religion and International Relations, Global Justice, Rights and Intercultural Agreement on Dignity - But Don't Ask Why, Hague 2005
 22. B. Tibi, Post-Bipolar International Relations: The Study of Islam in the Light of Return of the Sacred, "Ankara Paper" 2005, t. 16, nr 1
 23. B. Tibi, From Islamist Jihadism to Democratic Peace? Islam at the Crossroads in Post-Bipolar International Politics, "Ankara Paper" 2005, t. 16, nr 1
 24. K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji, "Kultura i Społeczeństwo" 2007, nr 2
 25. J. Kulska, Stosunki państwo-Kościoł w Unii Europejskiej i ich ewolucja, "Dyskurs" 2007, nr 5.
 26. Ch. Taylor, A. Bielik-Robson, O religii w epoce sekularyzmu, "Europa. Tygodnik Idei", nr 51 (194) z 22 grudnia 2007 r.
 27. http://www.religareproject.eu (10.08.2011).
 28. J. Haynes, Introduction to International Relations and Religion, London 2007.
 29. P. Berger, T. Szawiel, M. Nowicki, Wojna religii z nowoczesnością?, "Europa. Tygodnik Idei", nr 51 (194) z 22 grudnia 2007 r
 30. J. Allen, The Catholic Church, "Foreign Policy" z 15 października 2008 r
 31. M. Gulczyński, Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004
 32. G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007.
 33. C. Michalski, Reportaż z pola walki, w: G. Kepel, Zemsta Boga. Religijna rekonkwista świata, Warszawa 2010
 34. R. Krasowski (red.), Idee z pierwszej ręki. Antologia najważniejszych tekstów "Europy" - sobotniego dodatku do "Dziennika", Warszawa 2008
 35. J. Habermas, Notes on a Post-Secular Society, 18 czerwca 2008 r., http://www.signandsight.com (4.08.2011).
 36. E. Mendieta, A Postsecular World Society?: an Interview With Jürgen Habermas, "The Immanent Frame. Secularism, religion, and the public sphere", http://blogs.ssrc.org (4.08.2011).
 37. Odczarować odczarowane. Rozmowa z Profesorem Zygmuntem Baumanem, http://www.tezeusz.pl/cms/tz/fileadmin/Image_Archive/Z_Bauman_Odczarowa odczarowane.pdf (10.08.2010).
 38. J.F. Rinehart, Religion in World Politics: Why the Resurgence?, "International Studies Review" 2004, t. 6.
 39. M. Juergensmeyer, Global Rebellion: Religious Challenges to the Secular State, from Christian Militias to al Qaeda, Berkeley-Los Angeles-London 2008
 40. A. Waldron, Religious Revivals in Communist China, "Orbis" 1998, t. 42, nr 2
 41. S. Tanuwidjaja, Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the Evidence of Islam's Political Decline, "Contemporary Southeast Asia: A Journal of International & Strategic Affairs" 2010, t. 32, nr 1
 42. K. Mahbubani, Asia's New Gods, "Newsweek" z 13 listopada 2006 r.
 43. P. Berger, Religions and Globalization, "European Judaism" 2003, t. 36, nr 1.
 44. T. Shah, D. Philpott, M. Toft, God and Democratic Diplomacy, http://www.thepublicdiscourse.com (02.07.2011).
 45. G. Melleuish, Globalized Religions for a Globalized World, "Policy" 2005, t. 21, nr 2, za: A. Tennant, The French Reconnection, "Christianity Today" 2005, t. 49, nr 3
 46. J. Haynes, Religion and International Relations in the 21st Century: Conflict Or Co-operation?, "Third World Quaterly" 2006, t. 27, nr 3
 47. T. Shah, D. Philpott, M. Toft, God and Political Science, 16 maja 2011 r., http://www.thepublicdic-sourse.com (05.07.2011).
 48. S.T. Hunter, Religion and International Affairs: From Neglect to Over-Emphasis, http://www.e-ir.info (06.07.2011).
 49. R. Kagan, Powrót historii i koniec marzeń, Poznań 2009
 50. B. Tibi, International Relations and the Study of Islam and the World Politics in the Age of Global Jihad, "Ankara Paper" 2005, t. 16, nr 1
 51. R.S. Appleby, The Ambivalence of the Sacred. Religion, Violence, and Reconciliation, New York 2000.
 52. E. Cziomer, L. Zyblikiewicz (red.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007
 53. A. Curanović, Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2010
 54. B. Cox, D. Philpott, Faith-Based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent, "The Brandywine Review of Faith and International Affairs" 2003, t. 1, nr 2
 55. D. Marquand, R. Nettler, Religion and Democracy, Oxford 2000.
 56. P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków 2006
 57. R.B. Shelledy, Vatican's Role in Global Politics, "SAIS Review" 2004, t. 24, nr 2
 58. D. Philpott, Has the Study of Global Politics Found Religion?, "Annual Review of Political Science" 2009, t. 12, nr 1
 59. J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć, "Znak" 2002, t. 568, nr 9
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu