BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyłowski Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Funkcjonowanie transportu publicznego w aglomeracjach Lyonu i Trójmiasta
Public Transport Development - Lyon and Tricity Agglomerations Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 165-177, il., rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Transport publiczny, Transport miejski, Transport pasażerski
Public transport, City transport, Passenger transport
Note
summ.
Abstract
Celem publikacji jest przedstawienie problematyki organizacji, zarządzania i finansowania transportu publicznego na przykładzie aglomeracji Lyonu i Trójmiasta. Do osiągnięcia tak przyjętego celu wykorzystano metodę analizy porównawczej (toutes proportions gardées), dokumenty i literaturę źródłową, a także wywiady bezpośrednie. Publikacja powstała na bazie stażów, jakie autor odbył w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie i organizację publicznego transportu zbiorowego, a także w przedsiębiorstwach sfery operacyjnej obu aglomeracji.(fragment tekstu)

One of the EU transport policy priorities is to pursue an integrated mobility in the context of the sustainable transport development. The balance should be based on the adequate transport demand and resources breakdown in order to enable the access and mobility on the one hand, and to limit the congestion and excessive harmful effects for the environment on the other. This tendency is well present in a number of the official EU documents and has been confirmed in March 2011 in the updated White Paper on the transport common policy. Any public transport policy can only succeed if it is effectively coordinated and integrated with other urban policies (e.g. land use, policing, parking, fiscal etc.). National and regional governments play a major role, by providing a coherent and integrated legal administrative framework and strong support for local governments. The paper, based on the available documents, as well as interviews carried out in the institutions and companies responsible for public urban transport organization, management and finance issues, is a result of Author's internship in the Lyon and Tricity agglomerations.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banister D., The Sustainable Mobility Paradigm, Transport Studies Unit, Oxford University Centre for the Environment, Oxford, United Kingdom Transport Policy, Vol. 15, Issue 2, March 2008.
 2. Burnewicz J., Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 3. Determinants of Functioning of Trolleybus Transport in Selected Cities of the European Union, red. M. Bartłomiejczyk, M. Połom, University of Gdansk, Bernardinum, Pelplin 2011.
 4. Faivre d'Arcier B., Le financement des transports publics urbains: quel equilibre entre le contribuable, l'usager et le beneficiaire?, Revue francaise de finances publiques, L.G.D.J Paris, no. 118 - Avril 2012.
 5. Fierek S., Żak J., Solecka K., Kruszyński M., Multiple Criteria Evaluation of the Mass Transit System in European Cities, "Logistyka" 2012, nr 2, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012.
 6. Grzelec K., Wyszomirski O., Integracja komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej za pomocą bezkontaktowej karty elektronicznej, http://www.igkm.pl/site/publikacje/ b57/b57_02_915425.pdf (4.12.2012).
 7. Kaszubowski D., Oskarbski J., Sposoby wykorzystania rozwiązań telematycznych w tworzeniu zrównoważonych systemów transportu miejskiego, "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2011, nr 1.
 8. Kołodziejski H., Wyszomirski O., Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej - stan istniejący i kierunki rozwoju, w: I Forum Transportu Aglomeracyjnego, Warszawa 2009. s. 97-108, http://siskom.waw.pl/nauka/konferencje/20091125/ publikacja_calosc.pdf (6.08.2012).
 9. La mobilite urbaine en France, Mobilites et transports, Editions du CERTU, collection Essentiel, fevrier 2012.
 10. Les stations vélo«v, http://www.velov.grandlyon.com/Stations.15.0.html (30.07.2012).
 11. L'organisation du SYTRAL, http://www.sytral.fr/5-organisation-sytral.htm (5.08.2012).
 12. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, http://mzkzg.org/?subpage- =pod&art=6&op=%2C%2C%2C (1.06.2012).
 13. Nicolas J. P., Pochet P. and Poimboeuf H., Towards Sustainable Mobility Indicators: Application To The Lyons Conurbation, "Transport Policy" 2003, Vol. 10, www. elsevier.com/locate/tranpol (5.08.2012).
 14. Nicolas J.-P., 2010, SIMBAD, un outil pour integrer le developpement durable dans les poloitiques publiques, w: Modeliser la ville. Forme urbaine et politiques de transport. red. J.P. Antoni, Paris: Economica, coll. Methodes et Approches.
 15. Pomorska Kolej Metropolitalna http://urzad.pomorskie.eu/pl/inwestycje (6.08.2012).
 16. Presentation du SYTRAL, materiały wewnętrzne SYTRAL.
 17. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, 19 lipca 2012, Zarząd Województwa Pomorskiego.
 18. Przewoźnicy, http://www.zkmgdynia.pl/?mod=4.%20Przewo%C5%BAnicy ( 1.06.2012).
 19. Skrobacki Z., Propozycja własna wskaźników do oceny rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego, "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2011, nr 12.
 20. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, DzU z 2011, nr 5, poz. 13.
 21. White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a Competitive and Resource Efficient Transport System, COM/2011/0144 final, Bruksela, 28.3.2011, KOM(2011) - eurlex.europa.eu/LexUriServ (5.05.2012).
 22. Witkowski K., Saniuk S., Logistics Management Aspects of the City Infrastructure, International Logistics and Supply Chain Congress 2010, Logistics Association Publication No 9, Istanbul, Turkey 2010.
 23. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, http://www.gik.gda.pl/42/inwestycje (9.08.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu