BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadrowicz Edyta (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
Title
Jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli elekcja gminnych władz samorządowych na nowych zasadach
Single-member Constituencies, Namely Election of Municipal Self-Governments on the New Principles
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 10, s. 51-59, przypisy
Keyword
Wybory samorządowe, Samorząd terytorialny, System wyborczy
Local election, Local government, Voting system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jesienne wybory samorządowe 2014 r. po raz pierwszy zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy, po raz pierwszy także zostaną zastosowane tzw. jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach niebędących miastami na prawach powiatu. Takie rozwiązania występują już w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Japonii czy nawet w Indiach, chociaż system ten konsekwentnie stosują już tylko pierwsze trzy państwa. W artykule autorka stawia pytania o to, czy nowe rozwiązania prawne są rzeczywistą metamorfozą dotychczasowych regulacji, stwarzającą szansę zbudowania autentycznych więzi pomiędzy lokalną elitą polityczną a członkami wspólnoty samorządowej, oraz czy w polskich warunkach ustrojowych zaproponowana w wyborach samorządowych ordynacja służy zapewnieniu miejsca w organach stanowiących dla reprezentantów lokalnych stowarzyszeń i przedstawicieli niezależnych. (abstrakt oryginalny)

The autumn 2014 local elections will be held for the first time on the basis of the Electoral Code of 5 January 2011- single-member constituencies will be applied for the first time in municipalities which are not cities on the rights of a county. Such solutions already apply in the United States, the United Kingdom, Canada, France, Japan and even India, although this system is only consistently applied by the first of these three countries. In the article, the authoress raises the questions about whether the new legal solutions are an actual metamorphosis of the regulations to date, whether they create the opportunity to build genuine bonds between the local political elite and the members of the self-government community and whether the regulations proposed in self-government elections in Polish systemic conditions will give seats in the governing bodies to representatives of local associations and independent representatives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. B. Michalak, Dlaczego obecny model podziału na okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego w Polsce jest wadliwy i czy jest dla niego alternatywa?, "Studia Wyborcze" 2010/10, s. 8.
  2. J. Szymanek, Mandat parlamentarny (reinterpretacja ujęć klasycznych), "Przegląd Sejmowy" 2010/5.
  3. E. Gdulewicz, W. Kręcisz, Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, w: W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych, t. 1, Lublin 2002, s. 27.
  4. K. Skotnicki, Jednomandatowe czy wielomandatowe okręgi wyborcze, w: W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy. Materiały drugiego posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów (Sieniawa 29 września-1 października 2008 r.), Przemyśl-Rzeszów 2010, s. 32-51.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu