BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos-Adamkiewicz Zuzanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Counteracting the Effects of the Development of Individual Transport in Europe
Przeciwdziałanie skutkom rozwoju motoryzacji indywidualnej w Europie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 123-135, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Motoryzacja
Motorization
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach zauważalny jest gwałtowny rozwój motoryzacji indywidualnej w Europie. Szczególnie widoczne jest to w obszarach miejskich, gdzie wzrastająca liczba samochodów osobowych w otoczeniu zwartej zabudowy i ograniczonej możliwości rozwoju infrastruktury liniowej w sposób naturalny prowadzi do powstawania kongestii. Działania podejmowane przez miasta europejskie w rozumieniu zrównoważonego rozwoju transportu powinny ograniczać udział tej formy transportu na rzecz transportu publicznego i innych alternatywnych do samochodów osobowych sposobów przemieszczania się (podróże piesze i rowerowe). Mimo zróżnicowania miast pod kątem liczby ludności, gęstości zaludnienia czy ich powierzchni istnieje konieczność poszukiwania wspólnych rozwiązań, by sprostać wyzwaniom współczesnych problemów transportowych. Wskaźnik motoryzacji indywidualnej dla całej Unii Europejskiej wyniósł w 2009 roku 473 pojazdy na 1000 mieszkańców i rośnie on nieprzerwanie z roku na rok. Wskaźnik motoryzacji dla Polski w tym samym roku wyniósł 432 pojazdy, co, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę pojazdów osobowych, w szybkim tempie zbliża nas do średniej europejskiej. Utrzymujący się trend wzrostowy wymaga podjęcia radykalnych działań służących ograniczeniu ruchu pojazdów samochodowych, szczególnie w obszarach miejskich. Założenia zarówno Białej Księgi z 2001 czy 2011 roku, jak również Zielonej Księgi z 2007 roku mówią o konieczności zmian związanych z ograniczeniem rozwoju motoryzacji indywidualnej oraz promowaniu transportu miejskiego. Brak działań w tym kierunku może skutkować pogorszeniem jakości życia w mieście powodowanym zwiększeniem wypadkowości, zanieczyszczenia, kongestii czy też hałasu.(abstrakt autora)

Public transport as an alternative to individual transport should provide high quality of services in the terms of competition between those two types of transport. Devotion to passenger cars and additional advantages of this type of transport (flexibility, accessibility, comfort) make it more preferable mode of transport. But in the same time, increase of individual transport cause varied negative and side effects, from which most popular is congestion. Well-developed European cities like Berlin or London that have faced the problems of congestion realised that the only solution is improvement and increase of the quality of public transport. In the same type this mode of the transport can fulfil basic passenger transport needs in very similar way as individual transport does it. It is obvious that cars can't be removed entirely from city centre, there are plenty of soft and hard measure that encourage inhabitants to do wise decisions as it comes to city transport. Not only public transport but also eco-friendly cars may solve part of the contemporary transportation problem. But there is a need for sustainable transport policy (along with sustainable mobility) developed by local or regional authorities. But sometimes it is not enough and the problem lies in mentality and travel behaviours but promotion of modern and eco-friendly travel patterns might be crucial in the battlefield for car-less high quality city life.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dzieniowska A., Porównanie przewozów osób transportem samochodowym i kolejowym w latach 2000-2006 w Polsce na tle rozwoju komunikacji indywidualnej, Biuletyn Informacyjny ITS, 5-2007, z. 5 (23), Warszawa 2007.
  2. Fularz A., Automonopolizm, http://www.bezsamochodu.pl.tl (22.12.2011).
  3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu (22.12.2011).
  4. Raport o korkach w 7 największych miastach Polski, Deloitte, Targeo.pl, Warszawa 2011.
  5. Transport for Sustainable Development in the ECE Region, United Nations Economic Commission for Europe, UNECE Transport Division, 2011.
  6. Transport drogowy w Polsce w latach 2005-2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu