BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielecki Sławomir (Politechnika Warszawska)
Title
Koncepcja struktury prosumenckiej instalacji elektrycznej w nowoczesnym budynku
The concept of a prosumer electrical installation structure in a modern building
Source
Acta Innovations, 2014, nr 11, s. 30-36, rys., tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Prosument, Energia elektryczna, Sieć energetyczna, Outsourcing, Budownictwo użyteczności publicznej, Inteligentna sieć
Prosumer, Electric power, Energy network, Outsourcing, Public buildings, Smart grid
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia koncepcję inteligentnej instalacji elektrycznej o charakterze prosumenckim, przeznaczoną dla nowoczesnych budynków, zwłaszcza użyteczności publicznej. Instalacja ta może być traktowana jako element inteligentnych sieci energetycznych. Szczególną rolę w proponowanej strukturze odgrywa instytucja zewnętrzna w postaci outsourcingowanego dostawcy usług energetycznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents a conception of prosumer intelligent electrical system for modern buildings, especially for public buildings. This system can be treated as element of smart grids. A special role in proposed structure comes in an external establishment providing electric power services by outsourcing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Bielecki, T. Skoczkowski, Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej w kontekście zagadnień dostarczania energii elektrycznej, "Przegląd Elektrotechniczny", 12a/2012, s.121-126.
 2. S. Bielecki, Sieć elektroenergetyczna budynku, w: Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej według kryteriów zrównoważonego rozwoju, "Acta Innovations", CBI Proakademia, Oddział PAN w Łodzi, 2014, s.221-230.
 3. S. Bielecki, J. Lipka, T. Palimąka, T. Skoczkowski, J. Szymczyk, Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej. Krok ku poprawie efektywności energetycznej, "Elektro.Info" 6/2013, (115), s.66-71.
 4. S. Krolikowski, B. Walczak, A. Wojcik, A. Aftański, Electrical Energy in the Future. A Vision of 2050, "Acta Energetica", 3/12, (2012),s.85-93.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 6. R. Szczerbowski, Źródła generacji rozproszonej oraz sieci smart grid w budownictwie przemysłowym nisko-energetycznym, "INPE" 2013, nr 161, s.48-59.
 7. S. Grijalva, M.U. Tariq, Prosumer-Based smart Grid Architecture Enables a Flat, Sustainable Electricity Industry, Innovative Smart Grid Technologies, 2011 IEEE PES, s.1-6.
 8. A.M. Carreiro, C.H. Antunes, H.M. Jorge, Energy Smart House Architecture for a Smart Grid, Sustainable Systems and Technology, IEEE International Symposium, 16-18 May 2012.
 9. P. Caianiello, S. Costantini, G. De Gasperis, M.G. De Lorenzo, Application of Hybrid Agents to Smart Energy Management of a Prosumer Node, "International Journal of Artificial Intelligence and Interactive Multimedia", Vol.2, No.4, 2013, s.60-66.
 10. S. Bielecki, T. Palimąka, T. Skoczkowski, J. Szymczyk, Sieci transmisji danych we współczesnych budynkach - technologie, bezpieczeństwo, zasilanie elektryczne oraz metoda oceny instalacji okablowania strukturalnego, "Wiadomości Elektrotechniczne", 9/2013, s.17-21.
 11. M. Kochański, Systemy zarządzania energią i informowania o jej zużyciu w rewitalizowanych budynkach użyteczności publicznej, w: Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej według kryteriów zrównoważonego rozwoju, "Acta Innovations", CBI Proakademia, Oddział PAN w Łodzi, 2014, s. 231-239.
 12. A. Colmenar-Santos, et al., Solutions to Reduce Energy Consumption in the Management of Large Buildings, "Energy and Buildings", vol.56, no.1, 2013, s.66-77.
Cited by
Show
ISSN
2300-5599
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu