BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Agnieszka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wpływ stylu zarządzania na zaawansowanie realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR)
Impact of Management Style on the Advancement of a Local Development Strategy (LDS)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 287-291, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Styl zarządzania, Systemy zarządzania, Style kierowania
Management style, Management system, Management styles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wykorzystanie środków unijnych przez LGD napotyka na wiele barier. Znajdujemy się w środku okresu programowania 2007-2013 tymczasem w niektórych działaniach nie zostało wykorzystane nawet 50% środków przeznaczonych na rozwój wsi. W artykule podjęto próbę poszukiwania związku między stylem zarządzania a realizacją lokalnej strategii rozwoju, z wykorzystaniem siatki Blake'a i Moutona. (abstrakt oryginalny)

The use of funds by the LAG faces many barriers. We are in the middle of the 2007-2013 programming period in the meantime, some actions have not been used up to 50% of the funds earmarked for rural development. This article attempts to look for a link between management style and the achievement of local development strategy, using the grid R. Blake a and J. Mouton. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski A. 1998: Zarys teorii organizacji i zarządzania. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Toruń, 240.
  2. Ciećwierska A. 2002: Motywowanie pracowników. "Sekretariat", 1, 20-21.
  3. Ćwik B., Telep J. 2005. Motywowanie jako podstawowy element zarządzania organizacją. Wyższa Szkoła Celna, Warszawa, 34.
  4. Kochańska-Mierzejewska B. 2007: "Jaki styl zarządzania wybrać?" "Personel i zarządzanie", 7(208), 86-87.
  5. Koźmiński A.K., Piotrowski W. 1997: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 422-423.
  6. Mroziewski M. 2005: Style zarządzania a sposoby wykorzystywania potencjału społecznego. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", l(41)/05, 21-37.
  7. Muster R. 2006: Kierowanie z partycypacją. "Personel i Zarządzanie", 5, 39-42.
  8. Pietroń-Pyszczek A. 2007: Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wydawnictwo Marina. Wrocław, 38-39.
  9. Strzelecki T.J. 2000: Projektowanie systemów zarządzania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  10. Wierzbicki K. 1999: Zarządzanie firmą u progu XXI wieku. Kwantum, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu