BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzelak Eugeniusz
Title
Koniunktura w rolnictwie : gospodarstwa indywidualne lipiec 1999
Source
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1999, nr 3 (44), 39 s., tab., wykr., rys.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkty rolne, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Arable farm, Agricultural products, Agricultural prices
Note
streszcz.
Abstract
Publikacja zawiera wyniki kolejnego, lipcowego (1999 r.) badania koniunktury w rolnictwie prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej od kwietnia 1992 r. (do 30 czerwca 1997 r. na zlecenie i finansowane przez Agencję Rynku Rolnego, a obecnie przez Komitet Badań Naukowych). W okresie 1992-1998 badania prowadzone były w cyklu dwumiesięcznym, zaś począwszy od lipca 1998 r. w cyklu kwartalnym (I, IV, VII, X). W badaniu styczniowym zmieniona została treść ankiety i dlatego dla pytań nowo wprowadzonych nie ma ciągłości notowań liczbowych. Jednakże dotyczy to tylko zadłużenia gospodarstw i kredytów. Aktualna treść ankiety lepiej ilustruje sytuację ekonomiczną rolnictwa w okresie panującej dekoniunktury. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1428-3204
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu