BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sałagan Patrycja (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dobek Tomasz K. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kołosowski Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Potencjał uzysku biogazu z sorgo cukrowego (Sorghum bicolor) odmiany ród J1052
Potential of biogas yield from sorghum bicolor (Sorghum bicolor) of ród J1052 cultivar
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 291-299, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Biogaz, Proces produkcji, Wyniki badań
Biogas, Production process, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wydajności produkcji biogazu oraz metanu z sorgo cukrowego (Sorghum bicolor) odmiany ród J1052 o różnej długości sieczki. Materiał badawczy stanowiła kiszonka z sorgo o różnej długości sieczki (do 4 mm, do 10 mm, 25-30 mm) oraz gnojowica świńska. Badania laboratoryjne nad fermentacją metanową statyczną wykonano w trzech powtórzeniach, zgodnie z wytycznymi niemieckiej normy DIN 38 414 - S8. Fermentacja beztlenowa w warunkach laboratoryjnych trwała 58 dni dla każdej z prób w jednym powtórzeniu. Przebieg fermentacji metanowej kiszonki z sorgo o długości sieczki 25-30 mm wykazywał się większą stabilnością, w porównaniu z pozostałymi wariantami użytymi w doświadczeniu. Kiszonka z sorgo o długości sieczki 25-30 mm oraz do 10 mm z N (azot użyty do wyporu powietrza z butli fermentacyjnej) dały najwyższy uzysk biogazu (327,92 oraz 315,41 Ndm3·kg smo-1). Najniższą wydajność biogazu oraz metanu odnotowano w próbach z kiszonką z sorgo o długości sieczki do 4 mm. Kiszonka ta cechowała się relatywnie wysoką procentową zawartością metanu w biogazie (59% CH4).(abstrakt oryginalny)

The paper presents the research results concerning efficiency of biogas and methane production from sorghum bicolor of ród J1052 cultivar with different length of chaff. Silage from sorghum of a varied length of chaff (to 4 mm, to 10 mm, 25-30 mm) and pigs manure constituted a research material. Laboratory tests on static methane fermentation was carried out in three replicate tests, pursuant to the guidelines of the German standard DIN 38 414 - S8. Anaerobic digestion in laboratory conditions lasted 58 days for each test in one repeat. The course of methane digestion of sorghum silage of the chaff length 25-30 mm showed higher stability in comparison to the remaining variants used in the experiment. Sorghum silage of 25-30 mm chaff length and to 10 mm with N (nitrogen used for uplift pressure of air from digestion bottle) gave the highest biogas yield (327.92 and 315.41 Ndm3·kg smo-1). The lowest biogas and methane yield was reported in tests with sorghum silage of the chaff length up to 4 mm. This silage was characterized with relatively high percentage content of methane in biogas (59% CH4).(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amon, T.; Amon, B.; Kryvoruchko,V.; Zollitsch, W.; Mauer, K.; Gruber, L.(2007). Biogas production from maize and dairy cattle manure - Influence of biomass composition on the methane yield. Agriculture, Ecosystems and Environment 118 (2007) 173-182.
 2. Clement, S.; Quisenberry, S. (1999). Global plant genetic resources for insect-resistant crops. CRC, Boca Raton, Florida, ISBN 0-8493-2695-8.
 3. DIN 38 414-S8: 1985.Określenie charakterystyki fermentacji.
 4. Frageria, N.; Baligar, V.; Jones, C. (2011). Growth and Mineral Nutrition of Field Crops. CRC, Boca Raton, Florida, ISBN 978-1-4398-1695-0.
 5. Gressel, J. (2005). Crop Ferality and Volunteerism. CRC, Boca Raton, Florida, ISBN: 978-0-8493-2895-4, ss. 448.
 6. Hołubowicz-Kliza, G. (2007). Uprawa sorga cukrowego w technologii "mix cropping". Puławy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, ISBN-978-83-89576-83-X.
 7. Leonhartsberger, C.; Bauer, A.; Machmüller, A.; Kryvoruchko, V.; Bodiroza, V.; Milovanovic, D.; Hrbek, R.; Amon, B.; Amon, T.(2009). Sustainable crop rotation and their potential for biogas production. Pozyskano z: http://www.ramiran.net/doc08/RAMIRAN_2008/Leonhartsberger.pdf
 8. Myczko, A. (red.) (2011). Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych. Poradnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. Wydawnictwo ITP, Warszawa - Poznań.
 9. Oslaj, M. ; Mursec, B. ; Vindis, P.(2010). Biogas production from maize hybrids. Biomass and bioenergy 34 (2010) 1538-1545.
 10. PN-EN 12879:2000. Charakterystyka osadów ściekowych - oznaczanie straty przy prażeniu suchej masy osadu.
 11. PN-EN 12880:2000. Charakterystyka osadów ściekowych - Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody.
 12. PN-EN 13342:2002. Charakterystyka osadów ściekowych. Oznaczanie azotu Kjeldahla.
 13. PN-EN 14672:2005. Charakterystyka osadów ściekowych - oznaczanie fosforu ogólnego.
 14. PN-ISO 9964-2:1994. Oznaczanie potasu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
 15. Podkówka, W. (red.) (2012). Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii. Teoria i praktyczne zastosowanie. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 256. ISBN 978-83-09-01089-0.
 16. Sałagan, P.; Dobek, T.; Kołosowski, P.; Wieliczko P. (2012b). Biogas yield from sorghum bicolor of Biomass 140 variety. Inżynieria Rolnicza, 4(140) T.2, s 107-116. ISSN 1429-7264.
 17. Sałagan, P.; Dobek, T.; Wieliczko, P. (2012a). Rozdrobnienie substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu. Inżynieria Rolnicza, 2(137) T.2, s 279-286. ISSN 1429-7264.
 18. Vindis, P.; Mursec, B.; Janzekovic, M.; Cus, F.(2009a). The impact of mesophilic and thermophilic anaerobic digestion on biogas production. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 36, Issue 2, 192- 198.
 19. Vindis, P.; Mursec, B.; Rozman, C.; Janzekovic, M.; Cus, F.(2009b). Mini digester and biogas production from plant biomass. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 35, Issue 2, 191 - 196.
 20. Węglarzy, K.; Podkówka, W. (red.) (2010). Agrobiogazownia. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny, Instytutu Zootechniki PIB, Grodziec Śląski, ss.156. ISBN 978-83-7607-100-8.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu