BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stopa Roman (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Komarnicki Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Młotek Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Zmiana nacisków powierzchniowych jabłek w teście pełzania
Change of surface pressures of apples in the creep test
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 313-324, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Owoce, Testy, Badania właściwości fizycznych
Fruit, Tests, Physical properties research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki pomiarów nacisków powierzchniowych jabłek z uwzględnieniem czynnika czasu w teście promieniowego ściskania pomiędzy płaskimi płytami przy wykorzystaniu maszyny wytrzymałościowej Instron 5566. Wyznaczono warstwice i rozkłady nacisków powierzchniowych w różnych etapach testu pełzania. Wykazano, że średnie wartości nacisków powierzchniowych ulegają minimalnym zmianom w trakcie całego testu. Istotnej zmianie ulega rozkład nacisków na powierzchni styku jabłka z elementem obciążającym. W początkowej fazie testu rozkład nacisków powierzchniowych ma kształt typowy dla zagadnień kontaktowych - maksymalne wartości znajdują się w strefie centralnej. W miarę upływu czasu wartość nacisków powierzchniowych w strefie centralnej ulega obniżeniu przy jednoczesnym wzroście w strefie granicznej. Wyraźnie wzrasta powierzchnia styku o maksymalnych wartościach nacisków powierzchniowych.(abstrakt oryginalny)

The results of the measurements of the surface pressures including the time factor in the test of radial compression between flat panels with the use of the testing machine Instron 5566 were presented. Contour layers and distribution of the surface pressures in different stages of creep test were determined. It was proved that the average values of the surface pressures are subject to minimum changes during the whole test. Distribution of pressures on the surface of apple contact with the loading element undergoes a significant change. In the initial stage of the test, distribution of the surface pressures has a typical shape for contact issues - maximum values are in the central sphere. Value of the surface pressures in the central sphere decreases with time at the simultaneous increase in the border sphere. The contact surface with the maximum surface pressures clearly increases.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gołacki, K.; Bobin, G. (2008). Zastosowanie techniki chmi do wyznaczania odporności na obicia jabłek odmiany melrose. Inżynieria Rolnicza 9(107), s. 91.
 2. Herold, B.; Geyer, M.; Studman, C.J. (2001). Fruit contact pressure distributions-equipment. Comput. Electron. Agric. 32, 167-179.
 3. Lewis, R.; Yoxall, A.; Marshall, M.B.; Canty, L.A. (2008). Characterizing pressure and bruising in apple fruit. Department of Mechanical Engineering, The University of Sheffield, Mappin Street, Sheffield S1 3JD, United Kingdom ,Wear, 264 37-46.
 4. Nadulski, R. (2009). Wpływ czasu i warunków przechowywania jabłek na ich wybrane właściwości mechaniczne. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 107-116.
 5. Płocharski, W. J.; Konopacka, D. (1999). The relations between mechanical and sensory parameters of apples. Acta Horticulture, 485, 309-318.
 6. Płocharski, W. J.; Konopacka, D.; Zwierz, J. (2000). Comparison of Magness-Taylor's pressure test with mechanical, non-destructive methods of apples and pears firmness measurements. Int. Agrophysics, 14, 311-318.
 7. Rabelo, G.F.; Fabbro, I.M.; Linares, A.W. (2001). Contact stress area measurement of spherical fruit. Proceedings of Sensors in Horticulture III, 195-200.
 8. Siyami, S.; Brown, G.K.; Burgess, G.J.; Gerrish, J.B.; Tennes, B.R.; Burton, C.L.; Zapp R.H. (1988). Apple impact bruise prediction models. Trans. Am. Soc. Agric. Eng. 41, 1038-1046.
 9. Stopa, R. (2010). Modelowanie deformacji korzenia marchwi w warunkach obciążeń skupionych metodą elementów skończonych. Monografie XCIII. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ISBN 987-83-60574-97-3.
 10. Studman, J. (1999). Handling Systems and Packaging. In: F.W. Bakker-Arkema, Editor, CIGR Agricultural Engineering Handbook IV.3, American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, MI, 291-340 Chapter 3.
 11. Van Zeebroeck, M.; Van Linden, V.; Ramon, H.; De Baerdemaeker, J.; Nicolai, B. M.; Tijskens, E. (2007). Impact damage of apples during transport and handling. Postharvest Biol. Technol. 45, 157-167.
 12. Van Zeebroeck, M.; Tijskens, E.; Liedekerke, PV.; Deli, V.; Baerdemaeker, JD.; Ramon, H. (2003). Determination of the dynamical behaviour of biological materials during impact using pendulum device. Journal of sound and vibration. 266(3), 465-480.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu