BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ignatowski Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
MSSF a ustawa o rachunkowości (7). Wartość firmy
Source
Rachunkowość, 2014, nr 8, s. 7-20, tab.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Ustawa o rachunkowości
Enterprise value, Valuation of the company, International Financial Reporting Standard, Accounting Act
Abstract
Wartość firmy powstaje głównie przy połączeniu spółek lub ich zorganizowanych części jako różnicy między ceną przejęcia a wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jest to materia dość skomplikowana, a różnice między MSSF a ustawą o rachunkowości są znaczne. Dlatego przybliżenie tej tematyki wymaga stosunkowo szczególnych wyjaśnień, a ich lektura - skupienia.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu