BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewski Piotr (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Nazewnictwo maszynoznawczo-rolnicze w drugiej dekadzie XXI wieku
Terminology in agricultural engineering in the second decade of the 21st century
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 393-397, bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Technika
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Technology
Note
streszcz., summ.
Abstract
W kreowaniu nazw maszyn przyjętych w polskiej technice rolniczej nabierają znaczenia mniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i zdecentralizowany handel. Tracą je ośrodki akademickie. Zdarzają się powroty nazw tradycyjnych. Działalność na tym polu wymaga wyczucia językowego i poczucia odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)

In creating names of machines accepted in the Polish agricultural engineering smaller production enterprises and decentralised marketing are gaining importance. University centres are losing it. Sometimes, return to traditional names may be observed. Activity in this field requires knowledge of the language and the sense of responsibility.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. AKPIL P.P.U.H. 2011. Informator Rolniczy. 1(5), 62.
  2. Biedrzycki, S. (1921). Ciągówka. Wyd. Księgarnia Rolnicza. Warszawa.
  3. HOLMER BUDOWA MASZYN sp. z o.o. 2011. Informator Rolniczy. 1(5), 68.
  4. Niemiec, W. et al. (2012). Maszyny przeznaczone do zbioru wysokołodygowych roślin energetycznych na małych plantacjach. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna. 4, 10-12.
  5. Pawlicki, T. et al. (1996). Sześciojęzyczny słownik techniki rolniczej. PIMR.Poznań.
  6. Stalin, J.W. (1934). Referat sprawozdawczy na XVII zjeździe Partii. Zagadnienia Leninizmu. Książka i Wiedza. Warszawa 1949, 428-489.
  7. Szczepaniak, M. et al. (2012). Modelowanie oraz analiza wytrzymałościowa w aspekcie doboru optymalnych elementów konstrukcji na przykładzie agregatu do sadzenia ziemniaków. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna. 6, 24-27.
  8. Towpik, T. (2012). Maschine Sync już w Polsce. Rolniczy Przegląd Techniczny. 10(164), 6. Zalewski, P. (1996). Współczesne nazewnictwo maszyn rolniczych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z.443, 75-82.
  9. Zalewski, P. (1998). Polskie nazwy maszyn rolniczych dzisiaj i w przeszłości. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Nr 336, 97-100.
  10. Zalewski, P. (2007). Polska terminologia w inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 7(95).
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu