BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowska Urszula E. (Politechnika Koszalińska)
Title
Przyczyny i skutki produkcji rzepaku na cele energetyczne
Causes and Effects of Rapeseed Production for Energy Purposes
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 85-89, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Odnawialne źródła energii, Rzepak, Produkcja roślinna, Rośliny przemysłowe
Renewable energy sources, Rape (plant), Crop production, Industrial plants
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przeanalizowanie celowości wykorzystywania rzepaku na cele energetyczne oraz skutki rynkowe takich decyzji i działań. Potrzeba zastępowania wyczerpywanych naturalnych zasobów energetycznych zwróciła uwagę na sektor rolny, który może dostarczyć znaczne ilości surowców do produkcji energii odnawialnej. Jedną z ważniejszych roślin jest rzepak, gdyż pozyskiwany z niego olej ma cechy umożliwiające zastosowanie w silnikach wysokoprężnych. Przemysł paliwowy zgłasza coraz większe zapotrzebowanie na bioester rzepakowy, co wpływa na atrakcyjność cen rzepaku. W tych warunkach, producenci rolni decydują się na zmianę w strukturze zasiewów i kosztem pszenicy podejmują (zwiększają) uprawę rzepaku. Malejąca podaż pszenicy sprawia, że jej cena rynkowa również wzrasta, co coraz bardziej odczuwają konsumenci. (abstrakt oryginalny)

The need to replace non renevable natural energy resources, drew attention to the agricultural sector, which can provide significant amounts of raw materials for the production of renewable energy. One of the most important crops is rape, as extracted from the oil has characteristics for use in diesel engines. Fuel industry stress the need for increasing amounts of bioester from rapeseed, which affects the price attractiveness of rape. Under these conditions, agricultural producers decide to change the structure of crops and they take (increase) cultivation of oilseed rape instead of wheat. The decreasing supply of wheat makes its market price is also growing, which consumers increasingly feel. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bertram R.B. 1992: New crops and international agricultural research center, [W:] J. Janick, J.E. Simon (red.), New crops, Editor J. Wiley and Sons, New York.
  2. Bogda A., Kabała C., Karczewska A., Szopka K. 2010: Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  3. Friedman T.L. 2008: Hot, Flat and Crowded, Published by Farrar, Straus & Giroux, New York.
  4. http://wyborcza.pl/1,75248,12509933,Bruksela_konczy_z_promocja_biopaliw_Podbija_ceny.html#ixzz2SVO85ZnV, dostęp 12.04.2013.
  5. Krzyżanowska Z. 2008: Zmiany w rolnictwie po przeglądzie WPR, Czysta energia, nr 9(83).
  6. Mokrzycki E., Ney R., Siemek J. 2008: Światowe zasoby surowców energetycznych - wnioski dla Polski, "Rynek Energii", nr 6.
  7. Roczniki statystyczne 2001-2011: GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 12.04.2013.
  8. Rogall H. 2010: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
  9. Rosiak E. 2008: Krajowy rynek rzepaku w sezonie 2008/09. Kurier Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika, nr 2.
  10. Sobierajewska J. 2009: Aspekty ekonomiczne stosowania Bioestru 100 w Polskim rolnictwie, [W:] B. Klepacki (red.), Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, Wyd. SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu