BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętek Agata W. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Kategoria sekurytyzacji w bezpieczeństwie kulturowym
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 44, nr 3/4, s. 197-214, rys., bibliogr. 30 poz.
International Relations
Keyword
Sekurytyzacja, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo narodowe, Kultura, Pluralizm kulturowy, Różnice kulturowe, Stosunki międzynarodowe
Securitization, Security, National security, Culture, Cultural pluralism, Cultural differences, International relations
Abstract
Pojęcie sekurytyzacji do terminologii stosunków międzynarodowych zostało wprowadzone przez kopenhaską szkołę stosunków międzynarodowych w połowie lat 90. XX wieku. Ole Wæver posłużył się nim do opisu dynamiki bezpieczeństwa w Europie. Sekurytyzacja pokazuje, że polityka bezpieczeństwa nie zawsze jest wynikiem uwarunkowań obiektywnych, a często jest skutkiem dokonywanego przez polityków subiektywnego wyboru. Oznacza to, że obiektywne zmiany w środowisku stają się przesłanką sekurytyzacji. Kieruje uwagę na to, dlaczego dany problem staje się istotny lub nie w programie politycznym. Kategoria ta wydaje się być szczególnie przydatna w analizie kulturowego wymiaru bezpieczeństwa, które jest elementem ogólnej dynamiki bezpieczeństwa i sekurytyzacji jego wymiarów niewojskowych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Pietraś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Lublin 2000
 2. P.D. Williams, Security Studies. An Introduction, w: P.D. Williams (red.), Security Studies. An Introduction, London-New York 2008
 3. R. Zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, w: D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997
 4. B. Buzan, Societal Security, State Security and Internationalization, w: O, Wæver, B. Buzan, M. Kelstrup, P. Lemaitre (red.), Identity, Migration and the New Security Agenda, London 1993
 5. A. Hyde-Price, "Beware the Jabberwock!": Security Studies in the Twenty-First Century, w: H. Gärtner, A. Hyde-Price, E. Reiter, L. Rienner (red.), Europe's New Security Challenge, Boulder, CO. 2001
 6. D. Frei, Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik, Stuttgart 1977
 7. O. Wæver, Societal Security: the Concept, w: O. Wæver, B. Buzan, M. Kelstrup, P. Lemaire, Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, London 1993
 8. P. Roe, Ethnic Violence and the Societal Security Dilemma, New York 2005.
 9. Fears of Eurabia, "Der Spiegel" z grudnia 2010 r., http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,666448-2,00.html;
 10. "Forum" 2010, nr 12; International Religious Freedom Report 2010, http://www.cfr.org/publication/22024/international_religious_freedom_report_2010.html (20.01.2011).
 11. G. Michałowska, Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, w: D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997
 12. T. Balzacq, The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context, "European Journal of International Relations" 2005, nr 11.
 13. Cz. Maj, Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych, Lublin 1992, s. 67.
 14. B. Buzan, O. Wæver, J. de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder 1998
 15. H. Stritzel, Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond, "European Journal of International Relations" 2007, t. 13, nr 3
 16. R. Emmers, Securitization, w: A. Colins, Contemporary Security Studies, Oxford 2007.
 17. P. Roe, Actor, Audience(s) and Emergency Measures: Securitization and the UK's Decision to Invade Iraq, "Security Dialog" 2008, t. 39, nr 6
 18. M. Nizioł, Bezpieczeństwo kulturowe na przykładzie państw arabskich, w: K. Stachurska, A. Ziętek (red.), Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, Lublin 2004
 19. W. Kymlicka, K. Banting, Immigration, Multiculturalism, and the Welfare State, "Ethics & International Affairs" 2006, t. 20, nr 3, http://www.questia.com (20.07.2008).
 20. N. Ibryamova, Migration from Central and Eastern Europe and Societal Security in the European Union, Jean Monet/Robert Schuman Paper Series, August 2002, t. 1, nr 2, www.alde.eu/fileadmin/files/Downland/migration-p (20.07.2008).
 21. J. Huysmans, Migrants as a Security Problem, w: D. Thranhardt, R. Miles (red.), Migration and European Integration. The Dynamics of Inclusion and Exclusion, Teaneck 1995
 22. J. Cesari, The Securitisation of Islam in Europe, "Challenge Research Paper" 2009, nr 15
 23. J. Jupp, Immigration, Asylum and Extremist Politics - Europe and Australia, "National Europe Centre Paper", nr 70, s. 7, www.anu.edu.au/NEC/jupp.paper.pdf (20.07. 2010).
 24. De agenda van hoop en optimism. Een tijdom te kiezen: PVV2010-2015,
 25. http://www.pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf (20.07.2010).
 26. P. Roe, Securitization and Minority Rights: Condition of Desecuritization, "Security Dialog" 2004, t. 35, nr 3, s. 282.
 27. O. Wæver, The EU as a Security Actor: Reflections from a Pessimistic Constructivist on Post-Sovereign Security Orders, w: International Relations Theory and the Politics of European Integration: Power, Security, and Community, London 2000
 28. The Question of Immigration - Eurobarometr 2006.
 29. H. Entzinger, K. Biezereld, Benchmarking in Immigrant Integration, Raport dla Komisji Europejskiej 2003
 30. M. McDonald, Securitization and the Construction of Security, "European Journal of International Relations" 2008, t. 14, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu