BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malec Norbert (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Pojęcie i zakres socjolingwistyki kryminalnej
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2010, nr 1, s. 175-179
Keyword
Językoznawstwo, Więziennictwo, Kryminalistyka
Linguistics, Prison system, Criminology
Abstract
W artykule zaprezentowane zostały najbardziej typowe określenia istoty i przedmiotu socjolingwistyki. Autor wyjaśnia pojęcie socjolingwistyki oraz przedstawia jej zakres. Przedstawia różne odmiany języka narodowego, związane z istnieniem jakiegoś środowiska lub grupy społecznej, określane mianem gwary środowiskowej, slangiem, żargonem lub socjolektem. Autor podaje warunki istnienia socjalnej odmiany języka, podaje ich różne przykłady, szczególną uwagę poświęcając socjolektom środowisk przestępczych.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Dziedzic, G. Kiejnich, Subkultura więzienna w świetle procesu naznaczania społecznego, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 1998, Nr 18, s. 84.
 2. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław 1978, s. 320.
 3. J.A. Fishman, Advances in the sociology of language, tom II, Paryż 1972, s. 8-10.
 4. Z. Gołąb, A. Heine, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968, s. 524.
 5. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997, s. 138-142.
 6. J. J. Gumperz, Linguistic and social interaction, NY 1980, s. 17-21.
 7. K. Handle, Socjologia języka, Warszawa 2008, s. 272-304.
 8. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 256-257.
 9. B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2009, s. 1325-1331.
 10. D. Hymes, Linguistic Theory and the Functions of Speech, Roma 1969, s. 112-126.
 11. W. Lubaś, Socjolingwistyka jako metoda badawcza, Socjolingwistyka tom II, Warszawa 1979, s. 18-20.
 12. J. Morawski, Gestowe i mimiczne kody przestępców, "Problemy Kryminalistyki" 1965, Nr 58, s. 758-770.
 13. A. Piotrkowski, M. Ziółkowski, Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa 1976, s. 100.
 14. A. Podgórecki, Drugie życie" - próba hipotezy wyjaśniającej, (w:) "Etyka" 1971, tom VIII, s. 177-183.
 15. I. Radożycka, O funkcji magicznej rytuałów słownych w gwarze więziennej, (w:) E. Kołodziejek (red.) Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Szczecin 1999, str. 17-25.
 16. K. Stępniak, Słownik gwar środowisk dewiacyjnych, Warszawa 1986, s. 79-80.
 17. M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, Kraków 1997, s. 22-27.
 18. H. Ułaszyn, Język złodziejski, Łódź 1951, s. 17.
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu