BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buchwald Tatiana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Staszak Żaneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Analiza realizacji przeglądów technicznych ciągników rolniczych
Analysis of realization of planned technical service of farm tractors
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 47-55, rys., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Przemysł maszyn rolniczych, Badania ankietowe, Maszyny i urządzenia, Koszty
Agricultural machinery industry, Questionnaire survey, Machinery and equipment, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
W celu analizy realizacji przeglądów technicznych ciągników rolniczych, wykonano badania procesów ich utrzymywania, związanych z wymianami materiałów eksploatacyjnych - olejów i filtrów. Badania wykonano, wykorzystując kwestionariusz ankietowy, skierowany do zakładów zajmujących się serwisowaniem maszyn. Pytano o najczęściej występujące awarie, wynikające z zaniechania planowanej obsługi ciągników. Ponadto podjęto rozważania dotyczące zagadnienia związanego z zagospodarowaniem zużytych materiałów eksploatacyjnych, olejów i smarów oraz filtrów w zakładach serwisowych maszyn rolniczych. Dodatkowo przeprowadzono obliczenia, pozwalające wskazać wysokość kosztów oraz czas trwania serwisu technicznego wybranych ciągników rolniczych o mocy 100 KM w okresie jednego cyklu obsługowego.(abstrakt oryginalny)

In order to analyse the realization of the technical service of tractors, research of technical service and replacement demand including oils and filters demand was carried out. Investigation was conducted with the use of a survey addressed to people working in machine services establishments. The survey includes questions about the most common breakdowns of tractors, resulting from the discontinuation of the planned service and about the most common effects of discontinuing maintenance of tractors. In addition, issue concerning the management of waste materials, oils, greases and filters was considered. Moreover, the calculations have been carried out, which allowed indication of the amount of the cost of maintenance service of the selected tractors with 100 KM power within one service cycle.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gaszek, W. (2012). Technologiczność przeglądów technicznych ciągników rolniczych. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Instytut Inżynierii Rolniczej, Poznań. Praca magisterska.
  2. Grądkowski, M.; Rogoś, E.; Siwieć, E.; Urbański A. (1999). Oksydacyjne starzenie oleju sprężarkowego. Problemy Eksploatacji, 4, 75-90.
  3. Gomółka, L.; Jantos, J.; Mamala, J.; Polnar, J. (2009). Ocena stanu oleju silnikowego w ciągnikach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 57-62.
  4. Jósko, M.; Kołodziejski, D. (2008). Wybrane problemy eksploatacyjne pojazdów i maszyn rolniczych w zakresie ich serwisowania. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 53(2).
  5. Juściński, S.; Piekarski, W. (2008). An analysis on the territorial range of farm tractors serving realized as an element of distribution logistic. Technical Sciences, No 11.
  6. Juściński, S.; Szczepanik, M. (2008). Przeglądy gwarancyjne ciągników rolniczych jako element logistyki dystrybucji (Guarantee sernice of agricultural tractors as an element of distrubution logistics). Eksploatacja i Niezawodność, vol. 2(38).
  7. Nuckowski, J. (2011). Ile za przegląd ciągnika. Tygodnik Rolniczy, 38, 50-52.
  8. Towpik, T. (2008). Ile kosztuje utrzymanie ciągnika. Rolniczy Przegląd Techniczny, 1.
  9. Rzeźnik, C. (2008). Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych. Poznań, Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-485-0.
  10. Skrobacki, A.; Ekielski, A. (2006). Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa, Wieś Jutra, ISBN 978-83-62815-07-4.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu