BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Ocena wpływu zmian właściwości gleby i obciążenia pionowego koła na właściwości trakcyjne wybranej opony radialnej
Assessment of impact of soil properties change and vertical wheel load on traction properties of the selected radial tyre
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 21-30, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Przemysł maszyn rolniczych, Gleboznawstwo, Maszyny i urządzenia
Agricultural machinery industry, Soil science, Machinery and equipment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano oceny zmian właściwości trakcyjnych na skutek zwiększania obciążenia koła, na glebie o zróżnicowanych właściwościach. Badania przeprowadzono dla opony radialnej 11.2R24, stosowano trzy poziomy obciążenia koła: 6110, 7330, 8060 N. Ocenę właściwości trakcyjnych przeprowadzono na podstawie porównania wartości siły trakcyjnej, siły uciągu, oporu przetaczania i sprawności trakcyjnej, a także wartości mocy na kole z badaną oponą. Badania wykonano w warunkach polowych, z wykorzystaniem mobilnego stanowiska agregatowanego z ciągnikiem rolniczym. Wykazano istotny wpływ stanu gleby na wszystkie analizowane parametry poza mocą traconą na poślizg. Stwierdzono również istotny wpływ zmiany obciążenia na siłę trakcyjną i jej składowe oraz składowe mocy dostarczonej do koła. Nie stwierdzono wpływu zmiany obciążenia na wartości sprawności trakcyjnej.(abstrakt oryginalny)

The article presents assessment of traction properties change as a result of the increase of wheel load on soil with varied properties. Investigation was carried out for a radial tyre 11.2R24, three wheel loads were used: 6110, 7330, 8060 N. Assessment of traction properties was carried out based on the comparison of the tractive force value, towing power, rolling resistance and traction efficiency and values of power on a wheel with the investigated tyre. The research was carried out in field conditions with the use of a mobile aggregate stand with a farm tractor. Significant impact of the soil condition on all analysed parameters, except for power lost for skid, was proved. Moreover, a significant impact of load changes on the tractive force and its components and components of power supplied to a wheel were reported. No impact of load changes on tractive force values was reported.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bashford, L. L.; Al-Hamed, S.; Jenane, C. (1993). Effects of tire size and inflation pressure on tractive performance. ASAE Paper no 92-1011, 343-348.
 2. Botta, G.F.; Tolon-Becerra, A.; Tourn, M; Lastra-Bravo, X.; Rivero, D. (2012). Agricultural traffic: Motion resistance and soil compaction in relation to tractor design and different soil conditions. Soil & Tillage Research, 120, 92-98.
 3. Burt, E,G.; Bailey, A.C. (1982). Load and inflation pressure effects on tires. Transactions of ASAE, 25, 881-884.
 4. Čopec, K.; Filipović, D. (2007). Usporedba vučnih karakteristika traktora s novim i poluistrošenim pneumaticima u obradi ilovastog tla. Agronomski Glasnik, 4, 297-308.
 5. Cordeiro, M. A.; Lancas, L.K.P. (2000). Agricultural tire performance using the specific fuel consumption evaluation. Energia na Agricultura, 15, 55-66.
 6. Jenane, C.; Bashford, L.L; Monroe, G. (1996). Reduction of fuel consumption through improved tractive performance. Journal of Agricultural Engineering Research, 64, 131-138.
 7. Jun, H.; Way, T.R., Löfgren, B.; Landström, M.; Bailey, A.C.; Burt, E.C.; McDonald, T.P. (2004). Dynamic load and inflation pressure effects of contact pressures of a forestry forwarder tire. Journal of Terramechanics, 41, 209-222.
 8. Lee, D.R.; Kim, K.U. (1997). Effect of inflation pressure on tractive performance of bias-ply tires. Journal of Terramechanics, 34(3), 187-208.
 9. Muhsin, S.J. (2010). Studying the power losses of two and four wheel drive tractors (2WD and 4WD) of Massy Ferguson (2680) Journal of Basrah Researches (Sciences), 36(6), 59-66.
 10. Raheman, H.; Jha S.K. (2007). Wheel slip measurement in 2WD tractor. Journal of Terramechanics, 44, 89-94.
 11. Sahay, C.S.; Tewari, V.K. (2004). Computer simulation of tractor single-point drawbar performance. Biosystems Engineering, 88, 419-428.
 12. Senatore, C.; Sandu, C. (2011). Torque distribution influence on tractive efficiency and mobility of of-road wheeled vehicles. Journal of Terramechanics, 48, 372-383.
 13. Simikić, M.; Dedović, N.; Savin, L.; Tomić, M.; Silleli, H.; Ponjican, O. (2012). Influence of eccentric drawbar force on power delivery efficiency of a wheeled tractor. Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 36, 1-16.
 14. Upadhyaya, S. K.; Wulfsohn, D.; Jubbal, G. 1989. Traction prediction equations for radial ply tyres. Journal of Terramechanics, 26(2), 149-175.
 15. Way, T.R., Kishimoto, T. (2004). Interface pressures of a tractor drive tire on structured and loose soils. Biosystems Engineering, 87(3), 375-386.
 16. Wulfsohn, D.; Way, T.R. (2009). Factors that influence tractive performance of wheels, tracks and vehicles. Advances in Soil Dynamics vol. 3. St Joseph Michigan ASABE, 209-252.
 17. Zoz, F.M.; Grisso, R.D. (2003). Traction and Tractor Performance. ASAE Distinguished Lecture, Series, Tractor Design, 27, 11-16.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu