BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zięba Ryszard (Uniwersytet Warszawski)
Title
Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego
International Implications of Ukraine Crisis
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 13-40, bibliogr. 36 poz.
International Relations
Keyword
Konflikty polityczne, Konflikty zbrojne, Stosunki międzynarodowe, Prawo międzynarodowe
Political conflicts, Armed conflicts, International relations, International law
Note
summ.
Country
Ukraina, Rosja, Krym, Donbas
Ukraine, Russia, Crimea, Donbas
Abstract
Termin "kryzys" wywodzi się z greckiego krísis - przesilenie. W naukach społecznych za kryzys uważa się sytuację, moment przełomowy lub proces, w którym w wyniku konfl iktu potrzeb, wartości i interesów danych podmiotów następuje zrywanie więzi między nimi prowadzące do konfrontacji. Towarzyszy temu wysokie napięcie emocjonalne i wojna psychologiczna. Rozwijający się kryzys może doprowadzić do konfliktu zbrojnego. Natomiast kryzys rozwiązany pokojowo może stworzyć nowe ramy współpracy podmiotów w nim zaangażowanych. Kryzys ukraiński ma dwa aspekty: wewnętrzny i międzynarodowy. Do analizy tych dwóch jego aspektów należy zastosować odmienne paradygmaty i podejścia teoretyczne. (fragment tekstu)

Ukraine crisis is a manifestation of acute geopolitical rivalry between the West and Russia for influence in Ukraine. A particular, bilateral aspect of this crisis is the limited conflict between Russia and Ukraine, in which the latter has lost Crimea and combats separatism in its eastern oblasts, Donetsk and Lugansk. The classical theories of political realism represented by Hans Morgenthau and Frederick Hartmann as well as offensive realism of John Mearsheimer are used to conduct the analysis of international aspect of this crisis. From this research perspective the article presents a brief history of the crisis and the motives of engaged parties, the West - including the United States, Poland and the European Union, as well as the motives of Russia. The paper highlights the rivalry level: geopolitical area over the spheres of influence, moreover military-strategic area as well as economic one. The author presents the consequences of the crisis for Ukraine, Poland and international order. And finally reflects on the key question - how out of the crisis? He presents proposals that suggest more restraint in the position of all parties involved in the crisis, and concludes that the crisis has shown that without cooperation with Russia is not possible an extension of Western influence and to realize the dream of Ukrainians of joining the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Moravcsik, Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, "International Organization" 1997, t. 51, nr 4
 2. A. Wendt, Anarchy Is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics, "International Organization" 1992, t. 46, nr 2
 3. H. Kissinger, To Settle the Ukraine Crisis, Start at the End, "The Washington Post" z 5 marca 2014 r.
 4. H. Kissinger, Jak zakończyć kryzys ukraiński, "Bibuła. Pismo niezależne" z 12 marca 2014 r., http://www.bibula.com/?p=73829 (06.08.2014).
 5. Verheugen ostrzega przed Kijowem. "Rząd, w którym zasiadają faszyści", TVN24 z 18 marca 2014 r.
 6. "Jesteśmy na progu podziału Ukrainy". Banderowcy w rządzie "to błąd", TVN24 z 28 marca 2014 r.
 7. Gregor Gysi: die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands auf der Krim anerkennen (13.03.2014), http://www.youtube.com/watch?v=EvfxQPham0 (06.08.2014).
 8. Jack Matlock: Ukrainie lepiej będzie bez Krymu, PAP z 21 marca 2014 r.
 9. H. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York 1954
 10. H. Morgenthau, Dilemmas of Politics, Chicago 1958
 11. F. Hartmann, The Relations of Nations, New York 1962, s. 6, 14.
 12. J. Frankel, National Interest, London 1970
 13. F.S. Northedge, The International Political System, London 1976
 14. J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York 2001.
 15. А. Дугин, Основы геополитики, Москва 1997.
 16. Janukowycz: deklaracja UE była upokarzająca. Nie pozwolę, by Ukrainę ktoś poniżał, PAP, TVN24 z 26 listopada 2013 r.
 17. ONZ: ponad 700 tys. Ukraińców uciekło z powodu walk do Rosji, TVN24 z 5 sierpnia 2014 r.
 18. Genewska pułapka. Jak rosyjska dyplomacja ograła Zachód i Ukrainę, TVN24 z 5 sierpnia 2014 r.
 19. Świat: Rosja oskarża Polskę o szkolenie euromajdanowców, IAR z 4 marca 2014 r.
 20. Kryzys na Ukrainie. Indyjski polityk krytykuje USA i Unię Europejską, TVN24 z 25 marca 2014 r.
 21. Kanwal Sibal on How the US Bungled in Ukraine, "India Today" z 11 marca 2014 r., http://indiatoday.intoday.in/story/ukraine-crisis-russia-americs-europe-association-agreement-orange-revolution-ukrainian-forces/1/347755.html (06.08.2014).
 22. Orędzie Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina z 18 marca 2014 r., www.konserwatyzm.pl (06.09.2014).
 23. Helmut Schmidt: działania Putina na Krymie "całkowicie zrozumiałe", sankcje to "głupota", TVN24 z 26 marca 2014 r.
 24. Prof. Bogdan Góralczyk dla WP.PL: rok 2014 może być początkiem nowego ładu na świecie, WP.PL z 31 marca 2014 r.
 25. A. Sarna, Gospodarka Ukrainy: między oczekiwaną pomocą Zachodu a realnymi sankcjami Rosji, "Analizy OSW" z 9 kwietnia 2014 r.
 26. P. van Ham, Ukraine, Russia and European Security: Implications for Western Policy, "Chaillot Papers" 13 lutego 1994 r., s. 13-14.
 27. S.F. Cohen, The Silence of American Hawks About Kiev's Atrocities, "The Nation" z 17 lipca 2014 r.
 28. Prof. Stanisław Bieleń: losy Krymu zostały przesądzone, Onet.pl, 14 marca 2014 r.
 29. Piechociński: sankcje mogą kosztować Polskę nawet 0,6 proc. PKB, TVN24 z 5 sierpnia 2014 r.
 30. J. Mearsheimer, Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin, "Foreign Affairs" 2014, t. 93, nr 5
 31. S.F. Cohen, Patriotic Heresy vs. the New Cold War: Fallacies of US Policy May be Leading to War With Russia, "The Nation" z 15 września 2014 r.
 32. Z. Brzezinski, What Obama Should Tell Americans About Ukraine: The Crisis Is Getting Worse. It's Time for the President to Rally the Nation, www.politico.com (01.08.2014).
 33. Sekielski pyta Cioska: Czy należy negocjować z bandytą Putinem?, Radio Tokfm z 12 marca 2014 r.
 34. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел С.В. Лаврова в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО(У), Москва, 1 сентября 2014 года, www.mid.ru (01.09.2014).
 35. C.B. Kopтyнoв, Mupoвaя пoлumuкa в уcлoвях кpuзuca, Mocквa 2010.
 36. С. Караганов, Союз Европы: последний шанс?, "Российская газета", Федеральный выпуск № 5229 (150), z 9 lipca 2010 r.
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu