BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacka Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Title
Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej na rynku usług bankowych (na przykładzie banków spółdzielczych)
Making Use of Instruments of Marketing Communication on the Market Services (on the Example of Cooperative Banks)
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 36-44, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Instrumenty marketingowe, Banki spółdzielcze, Usługi bankowe, Marketing bankowy
Marketing communication, Marketing instruments, Cooperative banks, Banking services, Bank marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano najpopularniejsze instrumenty komunikacji marketingowej, stosowane przez banki spółdzielcze w ramach działalności marketingowej. Zwrócono również uwagę na częstotliwość wykorzystania poszczególnych form komunikacji marketingowej. Najpopularniejszą i najczęściej wykorzystywaną formą komunikacji marketingowej w bankach spółdzielczych są instrumenty sprzedaży bezpośredniej. Banki spółdzielcze szczególną uwagę zwracają na podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez odpowiednio opracowany system szkoleń. Do najmniej popularnych instrumentów komunikacji marketingowej można zaliczyć reklamę telewizyjną i internetową. (abstrakt oryginalny)

In the article the most popular instruments of marketing communication applied in cooperative banks in terms of marketing activity were presented. Attention was paid on the frequency of making use of individual forms of marketing communication. The most popular and applied from of marketing communication in cooperative banks are instruments of direct sell. Cooperative banks pay special attention of improving their bank clerks qualifications through the system of training adjusted to their profession. To the least popular instruments of marketing communications one can accept advertising via television and internet. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aleksander R. S. (red): Marketing Definitions, American Marketing Assaciation, Chicago 1965.
  2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
  3. Grzegorczyk W.: Reklama i promocja usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
  4. Roszkowski Z.: Marketing bankowy, Wydawnictwo WSE, Białystok 2001.
  5. Sztucki T.: Promocja - sztuka pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa 1995.
  6. Wiktor J. W.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu