BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Stanisław (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Title
Francja i Generał de Gaulle w życiu i twórczości Profesora Józefa Kukułki
France and General de Gaulle in Life and Work of Professor Józef Kukułka
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 171-182, bibliogr. 16 poz.
International Relations
Keyword
Stosunki międzynarodowe, Polityka międzynarodowa, Badania naukowe
International relations, International politics, Scientific research
Note
summ.
Country
Francja
France
de Gaulle Charles, Kukułka Józef
Abstract
Francja - co prawda nie od razu - miała szczególne miejsce w życiu Józefa Kukułki. Nie od razu, gdyż trudno, aby chłopskie dziecko nagle zafascynowało się tak odległym krajem europejskim. Zresztą, sam w rozmowach prywatnych przyznawał, iż pierwszym jego językiem obcym był niemiecki. Jednak w toku edukacji, już studenckiej w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, a później w powstałej na jej miejsce Szkole Głównej Służby Zagranicznej, jego zainteresowania naukowe zaczęły koncentrować się na problematyce związanej wokół Francji. (fragment tekstu)

Gen. De Gaulle held a special place in life and work of Professor Kukułka. The author presents the way Professor perceived the political thought of the French president. He did this by grading significance of individual elements which formed the Gaullist vision of politics. The first - a vision of power guarantees "cohesiveness of government, administration efficiency, prestige and authority of the state". Professor defines it as a system of personified power, which means "concentration of power and its functions in one individual". The second element of the Gaullist vision of politics, according to Józef Kukułka, was foreign policy. He presents its priority over domestic policy. The third element in the classification of Professor Kukułka is the principle of infrastructure. The professor points to its military sources in the Gaullist vision of politics. In this perspective, this principle would play an ancillary role towards two other principles, and it would define a modern, effective state institutions, strong power, dynamic economy and stable social relationships. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Kukułka, Francja a Polska po traktacie wersalskim, 1919-1922, Warszawa 1970.
 2. J. Kukułka, Przedmowa do wydania polskiego, w: Ch. de Gaulle, Pamiętniki nadziei. Odnowa 1958-1962, Warszawa 1974
 3. J. Kukułka, s. 7. S. Musiał, Główne uwarunkowania francuskiej polityki zagranicznej, w: M.J. Malinowski, S. Musiał (red.), Przyszłość Unii Europejskiej, Gdańsk 2009
 4. Conférence de presse du 13 décembre 1959, Discours et message 1958-1962, t. 3, Paris 1970
 5. A. Peyrefitte, C'était de Gaulle, Paris 1995, s. 297.
 6. Fondation Charles de Gaulle, Charles de Gaulle et la Nation. Actes du colloque organisé à Paris, sous le haut patronnage de Christian Poncelet, président du Sénat, les 30 novembre et 1 décembre 2000, Paris 2002.
 7. G. Couvreur, Musulmans de France. Diversité, mutations et perspectives de l'islam français, Paris 1998
 8. http://wyborcza.pl/1,75968,13272466,Traktat ktory_zmienil_Europe 50_lat_temu_podpisano.html?piano_t=1 (15.03.2013).
 9. S. Musiał, Geneza i ewolucja francuskiej polityki europejskiej, w: M.J. Malinowski, S. Musiał (red.), Przyszłość Unii Europejskiej, Gdańsk 2009
 10. Ph. Moreau Defarges, L'Union Européenne, empire démocratique?, Paris 2002.
 11. E. Romaniuk-Całkowska, Rola Francji w integracji politycznej Europy Zachodniej, Toruń 2004
 12. K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2002
 13. Les obstacles à l'expansion économique: rapport présenté par le Comité institué par décret n°59- 1284 du 13 novembre 1959, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000508/index. shtml (15.09.2014).
 14. P. Fabra, Le comité Rueff-Armand: un remord récurrent, "Les Echos" z 18 stycznia 2008 r.
 15. J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2007
 16. M. Agulhon, A. Nouschi, R. Schor, La France de 1940 à nos jours, Paris 1995
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu