BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzelak Eugeniusz
Title
Koniunktura w rolnictwie : gospodarstwa indywidualne wrzesień 1995
Business Survey in Agriculture : Individual Farms September 1995
Source
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1995, nr 23, 48 s., tab., wykr., rys.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkty rolne, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Arable farm, Agricultural products, Agricultural prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiamy wyniki kolejnego wrześniowego badania koniunktury w rolnictwie prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej na zlecenie Agencji Rynku Rolnego. W badaniu wrześniowym rolnicy byli pytani jak zwykle o zmiany cen podstawowych produktów, o rozmiary ich sprzedaży, o przychody pieniężne i oszczędności, o perspektywy gospodarowania oraz dodatkowo o pogłowie zwierząt i zakupy bieżące środków produkcji. (fragment tekstu)

We present here the results of successive survey conducted in September'95 by Research Institute of Economic Development for the Agency of Agricultural Market. In September the farmers, as usually, were asked about the changes in prices of principal products, the volume of their production for the market, cash revenues and savings, future farming prospects and additionally about the livestock and current purchases of means of production. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1428-3204
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu