BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciechański Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Title
Woodrow Wilson w Wersalu, Franklin Delano Roosevelt w Jałcie: czynnik biologiczny w podejmowaniu decyzji w polityce zagranicznej
Woodrow Wilson at Versailles, Franklin Delano Roosevelt at Yalta: Biological Factor in Foreign Policy Decision-Making
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 263-278, bibliogr. 31 poz.
International Relations
Keyword
Interes narodowy, Polityka międzynarodowa, Polityka zagraniczna, Podejmowanie decyzji, Proces podejmowania decyzji, Biologia, Psychologia decyzji, Zdrowie, Konferencje, Negocjacje międzynarodowe
National interest, International politics, Foreign policy, Decision making, Decision making process, Biology, Decision psychology, Health, Conferences, International negotiations
Note
summ.
Wilson Woodrow, Roosevelt Franklin Delano
Abstract
Znaczenie czynnika biologicznego zauważone zostało już u samych narodzin stosunków międzynarodowych jako odrębnej dyscypliny nauk społecznych. W roku 1946 Hans Morgenthau przestrzegał: "Filozofia racjonalizmu niewłaściwie rozumie naturę człowieka, naturę społeczeństwa oraz naturę samego rozumu. Nie zauważa, że natura ludzka ma trzy wymiary: biologiczny, racjonalny i duchowy. Zaniedbując biologiczne impulsy powodujące człowiekiem oraz jego duchowe aspiracje, błędnie ujmuje miejsce rozumu w całości ludzkiego bytowania; wypacza znaczenie etyki, szczególnie w polityce, oraz nadużywa nauk ścisłych, czyniąc z nich instrument społecznego wybawienia, co nie odpowiada ani naturze tych nauk, ani też naturze społeczeństwa". Próżno jednak szukać u Morgenthaua oraz u innych autorów systematycznego uwzględniania wpływu czynnika biologicznego na podejmowanie decyzji w polityce zagranicznej, czy też na stosunki międzynarodowe w ogóle. Tymczasem przywódcy decydujący o polityce zagranicznej są najczęściej w zaawansowanym wieku, kiedy maleje odporność na stres i zmęczenie. Mogą już odczuwać różne chroniczne dolegliwości, w tym wynikające z nałogów i przyjmować różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Wszystkie te czynniki obniżać mogą ich decyzyjną formę akurat wówczas, gdy interes państwa wymaga, by była ona jak najlepsza. Lepsze rozeznanie czynnika biologicznego mogłoby więc ustrzec państwa od niejednego błędu. (fragment tekstu)

Three dimensions of human nature, rational, emotional and biological, have to be considered when studying foreign policy decision making. Yet, the biological dimension tends to be ignored. Two cases of famous American presidents-Woodrow Wilson at the 1919 Paris Peace Conference, and Franklin Delano Roosevelt at the 1945 Yalta Conference, are analyzed to show how poor health impaired their performance during those critical negotiations. Had the two leaders been physically fit when the occasion demanded, results better serving American national interest and values could have been achieved. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. H.J. Morgenthau, Scientific Man vs. Power Politics, Chicago 1946
 2. T.C. Wiegele, Is a Revolution Brewing in the Social Sciences?, w: T.C. Wiegele (red.), Biology and the Social Sciences: An Emerging Revolution, Boulder 1982
 3. K.R. Crispell, C.F. Gomez, Hidden Illness in the White House, Durham 1988
 4. E.A. Weinstein, Woodrow Wilson: A Medical and Psychological Biography, Princeton 1981
 5. Ch.L. Mee, Jr., The End of Order: Versailles 1919, New York 1980
 6. Dz.U. 1920, nr 35, poz. 200.
 7. R.S. Robins, H. Rothschild, Hidden Health Disabilities and the Presidency: Medical Management and Political Consideration, "Perspectives in Biology and Medicine" zima 1981 r
 8. J.M. Post, R.S. Robins, When Illness Strikes the Leader: The Dilemma of the Captive King, New Haven 1993
 9. Ch. Moran, Churchill Taken from the Diaries of Lord Moran: The Struggle for Survival, 1940-1965, Boston 1966
 10. Conferences at Malta and Yalta, 1945, "Foreign Relations of the United States", Washington, D.C.: United States Department of State, 1945, 7.
 11. The President's Log at Yalta, s. 549,
 12. http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=goto&id=FRUS.FRUS (29.10.2014);
 13. D.K. Goodwin, No Ordinary Time: Franklin and Eleanor Roosevelt: The Home Front in World War II, New York 1994
 14. Deklaracja o wyzwolonej Europie
 15. D.P. Moynihan, Secrecy: The American Experience, New Haven 1998
 16. J.L. Gaddis, The United States and the Origins of the Cold War: 1941-1947, New York 1972
 17. L. Pastusiak, Roosevelt a sprawa polska, Warszawa 1981
 18. P. Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski: 1935-1945, Warszawa 2006
 19. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski: 1864-1945, Warszawa 1981.
 20. W.T. Kowalski, Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945), Warszawa 1966
 21. N. Davies, White Eagle and Red Star: The Polish-Soviet War and 'The Miracle on the Vistula', London 2003
 22. Przebieg "linii Curzona", w: H. Zieliński, Historia Polski: 1914-1939, Wrocław 1985
 23. W.F. Kimball, The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman, Princeton 1991
 24. R.B. Russell, A History of the United Nations Charter, Washington D.C. 1958
 25. H. Kissinger, Diplomacy, New York 1994
 26. P. Grudziński, Uczeni i barbarzyńcy: Polityka nuklearna Stanów Zjednoczonych, 1939-1945, Warszawa 1987.
 27. D. Reynolds, FDR 's Foreign Policy and the Construction of American History, 1945-1955, w: D.B. Woolner, W.F. Kimball, D. Reynolds (red.), FDR's World: War, Peace and Legacies, New York 2008
 28. J.M. Dorwart, Eberstadt and Forrestal: A National Security Partnership, 1909-1949, College Station 1991.
 29. J.M. Post, R.S. Robins, The Captive King and His Captive Court: The Psychological Dynamics of the Disabled Leader and His Inner Circle, "Political Psychology" 1990, t. 11
 30. Y Donchin, When Leaders Become Ill, "Israel Medical Association Journal" 2006, t. 8
 31. Zdrowie? Nikt się nie dowie, "Polityka" z 23 października 2010
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu