BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Werenowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Promocja regionów w przestrzeni miejskiej
Promotion of Regions in Urban Space
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 347-351, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Promocja walorów regionu, Reklama
Rural development, Promotion of region value, Advertising
Note
streszcz., summ.
Abstract
Promocja zaniedbanych dotąd szeroko pojętych regionów stała się jednym z głównych elementów strategii rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Same regiony stanowią dość trudny i specyficzny do takich działań produkt. Jednak istnieje wiele narzędzi, z których można skorzystać wzorując się na działaniach podejmowanych w przestrzeni miejskiej. Przedstawiono możliwości promocji regionów, w tym obszarów wiejskich, wykorzystując przestrzeń miejską i reklamę miejską. Badania przeprowadzono wśród 120 mieszkańców Warszawy i okolic korzystających z komunikacji miejskiej. Głównym celem badań było poznanie opinii użytkowników komunikacji miejskiej na temat promocji regionów w przestrzeni miejskiej, a w szczególności komunikacji miejskiej. (abstrakt oryginalny)

The use of outdoor advertising in a promotion is one of the possible ways of creating the positive image of regions as well inducing very positive emotions which influence the decisions taken that concern different choices connected with, for example: the organization of leisure or investment decisions. The promotion of such specific product as regions (rural areas) requires the use of various forms. The huge urban space gives such possibilities. In the article, the method of analysis of the literature and the diagnostic survey were used. For the needs of this work there were conducted researches among the users of public transport in Warsaw. An example of very effective promotion are campaigns presented during The Festival of Promotion of Cities and Regions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czarnecki A., Korsak R. 2001: Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 74.
  2. Duda A. 2010: Public relations miast i regionów, Difin, Warszawa, s. 9.
  3. Murdoch A. 2005: Kreatywność w reklamie, PWN, Warszawa, s. 24.
  4. Suławko-Karetko A., Romański R. 2010: Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 14.
  5. Rochewicz P. 2010: Reklama mobilna - skuteczna alternatywa dla tradycyjnej reklamy zewnętrznej, www. webshock.com.pl/reklama-mobilna-skuteczna-alternatywa-dla-tradycyjnej-reklamy-zewnetrznej.
  6. Skoczek T. 2007: Rola mediów w kształtowaniu oferty turystycznej związanej z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, [W:] I. Sikorska-j Wolak (red.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 420.
  7. www.lubelskie.pl
  8. www.promocjamiast.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu