BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dłubakowska-Puzio Ewa (Politechnika Koszalińska), Karpuk Michał (Politechnika Koszalińska), Puzio Kamil (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Koncepcja wykorzystania modeli ekonometrycznych w kształtowaniu postaw prokonsumenckich w obiektach hotelowych o charakterze sanatoryjnym w Kołobrzegu
The Concept of Use the Econometric Models in Shaping the Pro-Consumer Attitudes in Sanatoriums in Kołobrzeg
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 92-101, bibliogr. 30 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing usług hotelarskich, Polityka prokonsumencka, Satysfakcja klienta, Usługi hotelowe, Modele ekonometryczne
Hotel services marketing, Pro-consumer policy, Customer satisfaction, Hotel services, Econometric models
Note
streszcz., summ.
Country
Kołobrzeg
Abstract
Autorzy przedstawiają koncepcję wykorzystania modelowania ekonometrycznego w działalności usługowej, w branży hotelarskiej, do pomocy budowania postaw pro-klienckich, mającego wskazać newralgiczne punkty w obsłudze klienta, decydujące o przyszłych wyborach klienta, odnoszących się do podejmowania decyzji o zakupie usług konkretnego przedsiębiorstwa hotelowego.(abstrakt oryginalny)

The authors present the concept of the use the econometric modeling in service activities within the hotel industry, to help build a pro-client attitudes, aiming to identify critical points of customer service, crucial to future customers' elections, relating to the decision of purchase services from particular hotel company. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson E.W., Fornell C., Mazvancheryl S. K., Customer Satisfaction and Shareholder Value, "Journal of Marketing", październik 2004, numer 68.
 2. Antoszkiewicz J.D. ( red.), Metody zarządzania, Poltex, Warszawa 2007.
 3. Antoszkiewicz J.D., Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltex Warszawa 1997.
 4. Barczyk R., Guzik B., A. Korzeniowski, Z. Romanow, Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 5. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 6. Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Brown S.A., Strategiczne podejście do klientów, PWE, Warszawa 2003.
 8. Bureš I., Řehulka P., 10 zasad budowania trwałych relacji z klientem, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 9. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 10. Dejnaka A., Budowanie lojalności klientów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 11. Fournier S., Mick D. G., Rediscovering Satisfaction, "Journal of Marketing", październik 1999, nr 63.
 12. Geffroy E., Clienting, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 13. Gordon I.H., Relacja z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 14. Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K, , Osiewalski J., Walkosz A., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 15. Gruca T.S., Rego L.L., Customer Satisfaction Cash Flow and Shareholder Value, "Journal of Marketing", lipiec 2005, numer 69.
 16. http://www.mindlab.pl.
 17. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa.
 18. Martin W.B., Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Pearson Prentice Hall, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kulwer Polska, Kraków 2006.
 19. Mudie P., Pirrie A., Services Marketing Management, Butterworth-Heinemann 2006.
 20. Orłowska J., Tkaczyk M., Organizacja pracy w hotelarstwie część 2, REA, Warszawa 2008.
 21. Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 22. Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 23. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 24. Penc J., Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 25. Piasta J., Marketing w hotelarstwie, Jacek Piasta - Doradztwo, Warszawa 2007.
 26. Sobczak-Matysiak J., Psychologia kontaktu z klientem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
 27. Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 28. Walesiak M., Ekonometryczne modelowanie zjawisk marketingowych, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11.09.2003 Toruń.
 29. Welfe W., Welfe A.. Ekonometria stosowana, Warszawa, PWE 2004.
 30. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu