BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawora Jolanta (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce
The Assessment of the Financial Situation of Polish Rural Communities
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 388-393, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Wieś, Obszary wiejskie, Finanse samorządu terytorialnego
Village, Rural areas, Local government finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie sytuacji finansowej wiejskich samorządów gminnych w Polsce oraz ocena jej zróżnicowania w ujęciu regionalnym w latach 2006-2011. Do oceny sytuacji finansowej gmin zastosowano analizę wskaźnikową, w której uwzględniono wybrane wskaźniki oceny tj.: dochody przypadające na mieszkańca gminy, samodzielność finansowa, zdolność do realizacji inwestycji oraz wynik budżetu i wynik operacyjny. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the financial situation of rural communities in Poland. An analysis of the level of income of rural municipalities in the period 2006-2011 shows that the income situation and the financial independence of municipalities was connected with the economic situation of the region and the country. The level of incomes and financial independence of the rural communities were lower than in other municipalities. The share of investment expenditure increased, the budget deficit of the municipalities increased and their debt increased. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, dostęp 9.04.2013.
  2. Filipiak B. 2009: Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa, s. 10.
  3. Heller J. 2012: Finanse samorządów terytorialnych na obszarach wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3, s. 112.
  4. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007-2011, Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl, dostęp 20.03.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu