BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipianin-Zontek Ewa (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Zontek Zbigniew (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej
Customer Relationship Management with Special Regard to the Tourist Trade
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 102-112, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Relacje z klientami, Rynek turystyczny, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Rynek usług turystycznych
Relationships with customers, Tourism market, Customer Relationship Management (CRM), Enterprise-customer relationship, Tourism services market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono aspekty związane z Zarządzaniem Relacjami z Klientami. Wskazano, iż pojęcie CRM (Customer Relationship Management) jest pojęciem wieloaspektowym, jednocześnie uwzględniając fakt, iż stanowi istotny środek budowy przewagi konkurencyjnej. Wybrane wyniki badań, zamieszczone w niniejszym artykule, dotyczą działań przedsiębiorstw turystycznych w regionie "Beskidy", podejmowanych w ramach zarządzania relacjami z klientami. (abstrakt oryginalny)

In the article there were introduced the aspects connected with Customer Relationship Management. It was showed, that the CRM is the multifaceted notion and important medium of competitive domination. The chosen results of investigations, put in present article, concern the activity of the tourist enterprises in the "Beskidy" region, undertaken as consumer relationship management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bugaj J.: Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)-wyniki badań. Organizacja i Kierowanie 2003, nr 3
 2. Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004
 3. Greenberg P.: CRM at the Speed of Light. Essential Customer Strategies for the 21st Century, McGraw-Hill, Emeryville 2004
 4. Jakubowski J.: CRM - Customer Relationship Management - Zarządzanie Relacjami z Klientem. V Konferencja PLOUG, Zakopane 1999, http://www.ploug.org.pl/konf_99/pdf/5.pdf, [stan 2009-09-03]
 5. Kotler Ph., G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002
 6. Kowalska M.: Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
 7. Kwiatek P., Programy lojalnościowe, budowa i funkcjonowanie. Oficyna a Wolters Kliwer business, Kraków 2007
 8. Liljander V., Roos I.: Customer - relationship levels - from spurious to true relationship. Jurnal of Services Marketing 2002, vol. 16 no. 7, [w:] Mitręga M.: Marketing relacji. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Fachowe CedeWu, Warszawa 2008
 9. Mitręga M.: Marketing relacji. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Fachowe CedeWu, Warszawa 2008
 10. Mitręga M.: Rozwój relacji z klientami na skalę masową. Marketing w Praktyce 2002, nr 11 (57).
 11. Olczak A., Urbaniak M.: Marketing B2B w praktyce gospodarczej. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006
 12. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
 13. Otto J.: Systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM) - istota i problemy wdrażania. Organizacja i Zarządzanie 2005, nr 958
 14. Polak K.: Zarządzanie relacjami z klientem daje przewagę nad konkurentami. Instytut Monitorowania Mediów, 2007, http://sprzedaz.nf.pl/News/3238/Zarzadzanie-relacjamiz-klientem-daje-przewage-nad-konkurentami, [stan na 2009-09-03]
 15. Rydel M., Ronkowski C.: Marketing partnerski. Marketing i Rynek 1995, nr 9
 16. Sosnowski M.: Outsourcing obsługi klienta w firmach turystycznych. Rynek Turystyczny 2008, nr 12, s.39
 17. Storbacka K., Lehtinen J.R.: Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu