BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Marketing oparty na wiedzy - próba identyfikacji
Knowledge Marketing - Endeavor of Identification
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 124-136, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing internetowy, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Marketing, Marketing relacji, Marketing społeczny
e-marketing, Knowledge-based society, Marketing, Relationship marketing, Social marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu dokonano analizy istoty marketingu opartego na wiedzy, w przekonaniu autora stanowiącego koncepcję rozwoju społecznego wykraczającego poza bellowską koncepcję społeczeństwa informacyjnego. Marketing oparty na wiedzy stanowi próbę scalenia trzech koncepcji marketingu (marketingu relacji, marketingu społecznego i marketingu internetowego).(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify new directions of marketing - knowledge marketing, what connected modern of directions marketing (social marketing, virtual (Internet) marketing and relations marketing). The first part of the article has been devoted to the essence of the contemporary information society as an important set of functioning rules obligatory for enterprises. In the next part there is also a reference to the Bell's concept of a society's division which has been extended to one more category - knowledge society as well as some spheres that still need answers to different questions have been specified. Further some premises concerning the fundamentals of the knowledge based society have been formulated. Also the role of enterprises in the relationship with other ones and households has been underlined. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Wiedza i jej wpływ na tworzenie wartości i zarządzanie organizacją, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej pod red. nauk M. Adamowicza, Wyd SGGW, Warszawa 2005.
 2. Afuah A., Tucci Ch. L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Anderson J.W., Jr. Social responsibility and the Corporation, Business Horizons, czerwieclipiec 1986.
 4. Berry L. L., Relationship Marketing of services - perspectives from 1983 and 2000, Journal of Relationship Marketing vol. 1 (1) 2002.
 5. Berry L.L., Relationship Marketing, [w:] Berry L.L., Shostack G.L., Upah G.D., Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983.
 6. Bert Rosenbloom Marketing Channels. A Management View, The Dryden Press, Dryden, 1999.
 7. Chopra S., Meindl P., Supply Chain Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2001.
 8. Doyle P., Marketing wartości, Wyd. Felberg Sja, Warszawa 2003.
 9. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. Drucker P.F.. Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002.
 11. Dyche J., CRM. Relacje z klientami, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
 12. ePolska - plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2001.
 13. Griffin R. W., Podstawy Zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 1996.
 14. Kohli A.K, Jaworski B.J., Marketing Orientation, the Construct, Research Propositions and Managerial Implications, Journal of Marketing, 1990, nr 2.
 15. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, Wyd. PWE, Warszawa 2002.
 16. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Geberthner & Ska, Warszawa 1994.
 17. Kropiwnicki J., Budowa cywilizacji informacyjnej jako filar długookresowej strategii dla Polski do roku 2025, [W:] Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, pod red. T Zasępy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
 18. Krzysztofek K., Szczepański M. S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 19. Malar Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 20. Mazurkiewicz A., Pizło W., Podstawy marketingu, wyd PWSBiA, Warszawa 2006.
 21. Mitręga M., Internet a marketing relacji [w:] Internet w marketingu, praca zbiorowa pod red A. Bajdaka, Wyd. PWE, Warszawa 2003.
 22. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 23. Pluta-Zaręba A. Rutkowski K., Logistyka dystrybucji w erze Internetu, [w:] Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, praca zbiorowa pod red. K. Rutkowskiego, Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 24. Promoting a European framework for corporate social responsibility. Green Paper, European Communities, 2001.
 25. R. Brady, E. Forrest, R. Mizerski, Marketing w Internecie, Wyd. PWE, Warszawa 2002, s. 22.
 26. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 27. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 28. Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePolska, Komitet Badań Naukowych, 10 marca 2003 (materiał powielony).
 29. Strzyżewska-Kamińska M., Zmiany pod wpływem internetu, [w:] Marketingowe zastosowanie internetu w Polsce, pod red. naukową M. Strzyżewskiej Wyd. IFGN, Warszawa 2002.
 30. Thomas M.J., Wstęp. Przyszłość marketingu i profesji marketingowej, [w:] Podręcznik marketingu, pod red. nauk. M.J. Thomasa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 31. Wiatrak A.P., Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w agrobiznesie, [w:] Zarządzanie wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej pod red. nauk M. Adamowicza, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 32. Wołszyn J., Istota zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej pod red. nauk M. Adamowicza, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 33. Zacher L. W., Społeczeństwo wiedzy i jego wrogowie, [w:] Wiedza - światłem w drodze do społeczeństwa przyszłości, pod red. nauk. A. Szewczyk, Wyd. USZ, Szczecin 2003.
 34. Zacher L.W., Społeczeństwo postindustrialne w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, pod red. L. H. Haber, m. Niezgoda, Wyd. UJ, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu