BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Michał (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Title
Pojęcie lęku i strachu oraz ich znaczenie dla prób samobójczych
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4, s. 44-63, przypisy
Keyword
Długość życia, Jakość życia, Samobójstwa
Life expectancy, Quality of life, Suicides
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi studium lęku i strachu, jako stanów emocjonalnych oraz ich wpływu i znaczenia dla prób samobójczych. To poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy lęk i strach należy rozpatrywać wyłącznie, jako czynniki negatywnie oddziałujące na nasze życie? Kiedy strach bywa destruktywny, a kiedy jest on czynnikiem budującym społeczne relacje oraz pozostaje czymś na poziomie pierwotnym, jako instynkt samozachowawczy. Jednocześnie w artykule tym spostrzeżemy, jak istotnym są poruszane w jego temacie stany emocjonalne w przypadku stosowania manipulacji społecznych. Na koniec poznamy znaczenie strachu w grupach odizolowanych (na przykładzie więźniów) oraz jego analizę w kontekście błędu poznawczego.(abstrakt oryginalny)

The concept of fear and anxiety and their mining in suicide attempts. The following article represents a study on fear and anxiety as emotional states and also their impact and meaning in suicide attempts. The search in finding the response to question whether fear and anxiety should be seen as exclusively negative factors affecting our lives. When fear is destructive, when does it become a factor building social relations ? When does it stay on the primary level as a survival instinct? In the article we also witness the import_ance of emotional states when it comes to social manipulations. Finally, we discover the meaning of fear in isolated groups (as an example - prisoners) and its analysis in a cognitive errors context.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Klichowski L., Lęk - strach - panika. Przyczyny i zapobieganie, Poznań 1994, s. 8.
  2. Kępiński A., Lęk, Warszawa 1977.
  3. Feuerbach L., Wykłady o istocie religii, Warszawa 1953, s. 46.
  4. Malinowski B., Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958, s. 462.
  5. Skinner R., Poza wolnością i godnością, Warszawa 1978, s. 131.
  6. Ślipko T., Etyczny problem samobójstwa, Kraków 2008, s.106.
  7. Delumeau J., Strach w kulturze zachodu, Warszawa 1986, s. 15.
  8. Kosewski M., Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Warszawa 1985, s. 106.
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu