BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nuszkiewicz Krzysztof (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego)
Title
Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego zmierzającego do nauczania nowego zawodu technik rolnictwa ekologicznego
The Preparation and the Execution the Pedagogical Aiming to Teaching of New Occupation the Technician of Ecological Agriculture Experiment
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 170-177
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Edukacja rolnicza, Kształcenie zawodowe, Rolnictwo ekologiczne, Zatrudnienie w rolnictwie
Agricultural education, Vocational training, Ecological agriculture, Employment in agricultural sector
Abstract
Artykuł przedstawia cele i założenia projektu "Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego zmierzającego do nauczania nowego zawodu technik rolnictwa ekologicznego", realizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie dla 24 osób, które ukończyły gimnazjum i chcą zdobyć ciekawy i przyszłościowy zawód technika. Publikacja ma charakter doniesienia badawczego.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu