BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boratyńska Katarzyna (Warsaw University Life Sciences - SGGW, Poland), Włoczewska Emilia (Warsaw University Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Selected Methods of Corporate Bankruptcy Risk Assessment - the Cases of the Polish Chosen Meat Sector Companies
Wybrane metody oceny ryzyka bankructwa na podstawie przedsiębiorstw branży mięsnej
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 27-32, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Bankructwo, Ocena ryzyka, Analiza ryzyka finansowego, Przemysł mięsny
Bankruptcy, Risk assessment, Financial risk analysis, Meat industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem badań było przedstawienie i opis metod stosowanych do analizy ryzyka finansowego, zarówno na rynku polskim, jak i ogólnoświatowym. Analiza została przeprowadzona na przykładzie czterech polskich firm z sektora mięsnego, z których dwie ogłosiły upadłość w 2012 r. (Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT S.A., PMB S.A.), a pozostałe dwie nadal funkcjonują (Indykpol S.A., Zakłady Mięsne Herman S.A.). Analiza i ocena ryzyka opierały się na danych zawartych w sprawozdaniach finansowych z lat 2006-2010 dostępnych w bazie Info Veriti, dostawcy informacji gospodarczej w Polsce. Oszacowano poziom ryzyka upadłości towarzyszący każdej z firm w badanym okresie. Określenie ryzyka bankructwa przeprowadzono z wykorzystaniem modeli analizy dyskryminacyjnej opracowanych dla rynku polskiego, tj. modeli Mączyńskiej i Zawadzkiego, a także modelu Hołdy opracowanego dla firm produkcyjnych. Ukazano zalety i ograniczenia zastosowanych metod. (abstrakt oryginalny)

Thanks to the tools and methods used nowadays in the financial sector, management of an enterprise in not only aware of the financial performance but is also able to assess the risks by which the company is threatened and thus prepare for necessary changes. The paper main purpose was to describe and apply the commonly used tools of the bankruptcy risk assessing. The methods were applied on four companies of the polish meat sector. Two of them went bankrupt in 2012 and other two are still operating. The paper indicates both advantages and limitations of the methods used. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boratyńska K. 2012: Predicting Bankruptcy of Selected Companies from The Polish Meat Sector, Economic Science for Rural Development, Proceedings of the International Scientific Conference, Latvia University of Agriculture, nr 28, p. 172.
 2. Financial statements data from Info Veriti database. 2006-2010: www.infoveriti.pl
 3. Gepp A., Kumar K. 2008: The Role of Survival Analysis in Financial Distress Prediction, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 16, p. 14-15.
 4. Kaniewski A. 2004: Wzór na bankruta, Businessman, no. 10, p. 163-168.
 5. Kitowski J. 2012: Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Rzeszowski, p. 269. http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_1_19.pdf, accessed 01.05.2013.
 6. Mączyńska E., Zawadzki M. 2006: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, no. 2, p. 21-24, http://www.pte.pl/pliki/2/12/Ekonomista%2025%2002%2006ostfragment.pdf, accessed 01.05.2013.
 7. Stępień T., Strąk T. 2003: Objawy zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw- studium empiryczne, [W:] Czas na pieniądz, T. II, D. Zarzecki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 135-147.
 8. Study on the competitiveness of the European Meat Processing Industry, European Commission, Enterprise and Industry Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, Catalogue number: NB-32-11-640-EN-N, DOI: 10.2769/11795.
 9. Wędzki D. 2000: Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, Bank i Kredyt, no. 5, p. 54-61.
 10. www.herman.com, accessed 01.04.2013.
 11. www.pmb.com.pl/txt/jakosc_pmb/historia.html, accessed 01.04.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu