BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślik Jerzy (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Dochody gospodarstw mlecznych w regionie małopolskim
Dairy Farms' Incomes in the Malopolska Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 50-55, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Mleczarstwo, Dochody rolnicze
Milk production, Dairy, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Scharakteryzowano kształtowanie się dochodów rolniczych na przykładzie przeprowadzonej analizy 46 gospodarstw mlecznych specjalizujących się w produkcji mleka, położonych w regionie małopolskim. Dane pochodziły z gospodarstw zlokalizowanych w różnych rejonach woj. małopolskiego i obejmowały 2011 r. Poziomy dochodów z rodzinnych gospodarstw rolnych przedstawiono w układzie trzech grup wydzielonych według liczebności utrzymywanych krów mlecznych, a mianowicie gospodarstwa posiadające 2-6, 6-11 oraz 11-27 krów. Dochody przedstawiono w przeliczeniu na gospodarstwo, na osobę pełnozatrudnioną nieopłaconą oraz na 1 ha UR. Sytuacja dochodowa skorelowana była z liczbą utrzymywanych krów i skalą produkcji mleka. Im większa skala produkcji mleka, tym wyższe dochody osiągały analizowane gospodarstwa. Wraz ze skalą produkcji bydlęcej rosła produktywność ziemi oraz opłata pracy. (abstrakt oryginalny)

Incomes of dairy farms were presented on the basis of analyzed 46 dairy farms keeping the accounts for FADN purposes, located in various regions of the Malopolska region. According to the methodology, the farms were classified to three groups depending on the number of possessed dairy cows. Calculated incomes from family agricultural farms were presented per 1 ha of arable lands and per family work unit (FWU). In all analyzed farm groups the income as referred to 1 hour of non-salaried work was lower than parity of pay. The article presents also the tendencies of changes in animal population, unit milk yield and milk procurement in the Malopolska region in 2000-2011. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieślik J., Badach E., Krasnodębski A. 2011. Purposefulness ofmore intensiva supporting milk production in conditions of dispersed agriculture of southern Poland, Agricultural Economics, Czech (4).
 2. Cieślik J., Żmija J. 2010. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w województwie małopolskim, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. XII, z. 3.
 3. Kapusta F. 2012. Baza surowcowa mleczarstwa w Polsce i jej zmiany w pierwszej dekadzie XXI wieku, Przegląd Mleczarski, nr 7.
 4. Klepacka-Kołodziejska D. 2007. Zasoby oraz sytuacja ekonomiczna gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce w świetle wyników FADN, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 94, z. 1.
 5. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 2011: Materiały dotyczące gospodarstw mlecznych w woj. Małopolskim (FADN).
 6. Parzonko A. 2013: Czy rolnicy będą zainteresowani rozwijaniem produkcji mleka? Rozważania ekonomiczne cz. 2, Przegląd Mleczarski, nr 2.
 7. Rymanowski P. 2010. Czy nowa WPR będzie lepsza? Przegląd Mleczarski, nr 3.
 8. Sałacki K. 2013. Rynek mleka w 2012 r,. Przegląd Mleczarski, nr 3.
 9. Turowski J. 2013. Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka cz.1, Przegląd Mleczarski, nr 4.
 10. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2011 roku. Region FADN 800 Małopolska i Pogórze. 2011: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Rocznik statystyczny. 2012: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu