BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce
Operating Conditions of Franchise Systems in Food Trade in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 76-82, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Handel artykułami żywnościowymi, Sieci handlowe, Sieci franczyzowe, Franchising
Food trade, Chain stores, Franchising networks, Franchising
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie na wybranych przykładach najważniejszych uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych i prawnych funkcjonowania systemów franczyzowych, które są wykorzystywane do handlu żywnością w Polsce. Popularne w ostatniej dekadzie zawieranie umów franczyzowych przez sieci handlowe z polskimi detalistami zajmującymi się handlem żywnością stało się inspiracją do przeprowadzenia badań, których wyniki charakteryzują istniejący stan i przedstawiają uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w tej formie. Praktycznym przykładem tego rodzaju działań jest funkcjonowanie polskich i zagranicznych sieci handlowych w ramach powiązań franczyzowych z firmą Carrefour Polska i Lewiatan Holding S.A. (abstrakt oryginalny)

The study was concerned with issues characterizing food trade, which is one of the most important in the structure of total trade. Franchise agreements, popular in the commercial networks of Polish food trade retailers in the last decade has become an inspiration for the test, the results of which characterized the status and present conditions of starting a business in this manner. The most significant example of this kind of activities are the activities of Polish and international food trade networks, operating through franchise with company Carrefour Poland and Leviathan Holding SA, which were the subject of the study. The main objective of this paper was to present the most important determinants of economic, organizational and legal operation of franchise systems that are used in the food trade based on selected examples. It was found that among the major constraints in the functioning of institutions on the basis of the franchise, the limited freedom of action is included and the need to adapt to the requirements of the franchisor, the determinants of choice of Carrefour Express store and Leviathan store were presented, as a place for nearby shopping, and the locations of Carrefour Express store and Leviathan store were evaluated according to the needs of their customers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blisko 90 proc. konsumentów kupuje w małych sklepach, www.portalspozywczy.pl, odczyt 11.04.2013.
  2. Cudze logo nie zawsze daje zarobić, http://www.biztok.pl/Cudze-logo-nie-zawsze-daje-zarobic-a3323, dostęp: 14.04.2013.
  3. Franczyza oraz koszty z nią związane, http://zakladam-firme.wieszjak.pl/abc-franczyzy/232456,Franczyzaoraz-koszty-z-nia-zwiazane.html, odczyt 14.04.2013.
  4. Jórczak R. 2013: Kodeks etyczny franchisingu, http://msp.nf.pl/Artykul/11332/Kodeks-etyczny-franchisingu/, dostęp 28.03.2013.
  5. Kotler P., Keller K.L. 2012: Marketing, Poznań, s. 482-483.
  6. Kowalak R. 2007: Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem handlowym, R. Kowalaka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 30.
  7. Rynek wewnętrzny. 2012: Główny Urząd Statystyczny, Departament Usług i Handlu, Warszawa s. 43, http://www.stat.gov.pl dostęp 03.03.2013.
  8. Umowa franczyzowa, http://franczyzawpolsce.pl/abc/jak-zbudowac-system/273-umowa-franczyzowa, odczyt 14.04.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu