BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzębicki Dariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Elementy i usługi polskich rynków elektronicznych produktów rolnych
Elements and Services of the Polish Electronic Markets of Agricultural Products
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 197-204, rys., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
e-giełda, Rynki elektroniczne, Produkty rolne, Handel produktami rolnymi
Electronic stock exchange, Electronic markets, Agricultural products, Agricultural trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano polskie rynki elektroniczne produktów rolnych. Omówiono główne różnice występujące pomiędzy tymi rynkami. Zidentyfikowane różnice dotyczą takich cech rynków elektronicznych jak: asortyment sprzedawanych produktów, zakres funkcji realizowanych przez rynki, elementy i części składowe rynków oraz modele dochodowe. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses operation of the Polish electronic markets of agri-food products. The markets differ from each other in many features. The main differences identified are connected with features such as the range of products, scope of realized functions and income model. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Efekt sieciowy. http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_sieciowy
  2. Hoffman D., Novak T.. Marketing in Hypermedia Computer Mediated Environments: Conceptual Foundations. Journal of Marketing, 60 (July) 1996, s. 55-60
  3. Lucking-Reiley D., Spulber D. Business-to-Business Electronic Commerce (2001) http://www.u.arizona.edu/~dreiley/papers/B2B.pdf
  4. Private electronic market. http://en.wikipedia.org/wiki/Private_electronic_market
  5. www.ewgt.com.pl
  6. www.fresh-market.pl
  7. www.gieldarolna.pl
  8. www.gieldarolna.pl
  9. www.igrit.pl
  10. www.netbrokers.pl
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu