BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Tadeusz Konrad (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Porównanie rentowności z wynajmu lokali mieszkalnych w czterech miastach wojewódzkich południowej Polski
Comparison of the Profitability of Rental Housing in the Four Provincial Capitals of Southern Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 90-97, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Najem mieszkań, Rentowność, Nieruchomości mieszkaniowe, Czynsz najmu
Flats rental, Profitability, Real estate housing, Rental fee
Note
streszcz., summ.
Country
Kielce, Rzeszów, Katowice, Kraków
Katowice, Cracow
Abstract
Celem badań było porównanie rentowności wynajmu lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym i wtórnym w czterech miastach wojewódzkich południowej Polski: Krakowie, Katowicach, Kielcach oraz Rzeszowie w latach 2006-2012. Zakup mieszkania na wynajem w tych miastach jest rozważany przez bardzo wielu inwestorów. Przez długi czas najpopularniejszym miejscem takich inwestycji był Kraków, jednak zmieniająca się sytuacja rynkowa powoduje powolne odejście inwestorów do Katowic i Rzeszowa. Wraz ze wzrostami czynszów, wzrosła również rentowność wynajmu lokali mieszkalnych w Rzeszowie. W przypadku zakupu mieszkań z drugiej ręki i ich wynajmu, w Katowicach inwestor może uzyskać zwrot kapitału już po 12 latach, a w Krakowie dopiero po 21. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to compare profitability of renting flats on both, primary and secondary market in four provincial capitals in the south of Poland: Kraków, Katowice, Kielce and Rzeszów in the period of 2006-2012. Purchase of a flat in order to rent in these cities is considered by numerous investors. Kraków was the most popular place of such investments for a long time. However, due to changes on the market investors slowly leave to Katowice and Rzeszów. Along with rentals increase in Rzeszów, profitability of renting flats increased as well. In case of purchasing a flat at second-hand and then renting it in Katowice an investor may obtain payback after 12 years, whereas in Kraków after 21 years. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzeski W.J. (red.). 2008: Nieruchomości w Polsce. Warszawa-Kraków. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium, Europejski Instytut Nieruchomości.
  2. Jurek-Maciak M., 2007: Bezpośrednie i pośrednie sposoby inwestowania na rynku nieruchomości, Studia i Materiały, vol. 16, nr 3-4, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
  3. Kukuła K. 2003: Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa.
  4. Łaszek J., Augustyniak H., Widłak M. 2009: Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych, Materiały i Studia, zeszyt nr 238, NBP, Warszawa.
  5. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2001 r. 2012: NBP, Warszawa.
  6. Wolski R., Załęczna M. 2007: Mieszkanie jako alternatywna inwestycja [w:] Studia i Materiały, vol. 16, nr 3-4, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu