BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grontkowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany wydajności pracy wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych w latach 2007-2011
Changes in Labor Productivity of Large-Scale Agricultural Enterprises in the Years 2007-2011
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 98-103, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Wielkotowarowe gospodarstwa rolne, Wydajność pracy
Agricultural enterprises, Large-scale farms, Labour efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany liczby zatrudnionych oraz poziomu wydajności pracy w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach zakwalifikowanych jako najlepsze na podstawie Listy 300 publikowanej w "Nowym Życiu Gospodarczym" w latach 2007-2011 według położenia geograficznego (województwo). Najniższą wydajność pracy mierzoną przychodami ogółem w przeliczeniu na zatrudnionego badane przedsiębiorstwa uzyskały w 2008 r. Od 2009 r. średnio wzrastała ona corocznie o kilkanaście procent. Wystąpiło wyraźne zróżnicowanie wydajności pracy oraz dynamiki jej wzrostu między przedsiębiorstwami położonymi w północnej i zachodniej Polsce (z województw wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego dolnośląskiego i zachodniopomorskiego) a przedsiębiorstwami w południowo-wschodniej Polsce (z województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego) i w województwie łódzkim. (abstrakt oryginalny)

The paper shows the change in the number of employees and the level of labor productivity in large scale enterprises classified as the best ones on the basis of The list of 300 published in the "New Economic Life" in the years 2007-2011 according to the geographical location (region). The lowest labor productivity measured by total revenues per employee the surveyed companies received in 2008. Since 2009, the labor productivity grew on average by more than ten percent. There was considerable variation in labor productivity and the dynamics of its growth among companies located in the northern and western parts of Poland and companies in south-eastern Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gębska M., Filipak T. 2006: Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 27-29.
  2. Gołaś Z., Kozera M. 2008: Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(7), s.73-87.
  3. Lista 300. 2007-2011: www.ierigz.waw.pl/prace-badawcze/ranking-300.
  4. Poczta W., Średzińska J. 2007: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk), www.wne.sggw.pl/...ma/pdf/PRS_2007_T2(17)_z2_s433.pdf
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu