BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dłubakowska-Puzio Ewa (Politechnika Koszalińska), Gałan Renata, Puzio Kamil (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej
Analysis the Effectiveness of Marketing Performance on the Example the Website of Polish Baltic Shipping Company
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 230-242, wykr., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Reklama w internecie, Witryny internetowe, Public relations, Marketing internetowy
Internet advertising, Internet websites, Public relations, e-marketing
Note
streszcz., summ.
Company
Polska Żegluga Bałtycka (PŻB)
Abstract
W artykule autorzy wskazują na najnowsze trendy w marketingu z wykorzystaniem Internetu, między innymi na performance marketing. Przedmiotem analizy skuteczności działań marketingowych w zakresie performance marketing jest działalność firmy Polska Żegluga Bałtycka S.A. (abstrakt oryginalny)

The article authors point to the latest trends in marketing using the Internet, among other things, the performance marketing. Examined the effectiveness of marketing activities in the field of performance marketing is the activity the Polish Baltic Shipping Co. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P., Internet w praktyce biznesu, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 2. Dane pozyskane z działu Kontrolingu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.
 3. Frontczak T., Marketing internetowy w wyszukiwarkach, elion, Gliwice 2006.
 4. Gemius S.A. 2006, Raport postawy internautów wobec reklam internetowych.
 5. Gregor B., Stawiszyński M, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Łódź 2002.
 6. Guziur P., Marketing w Internecie. Strategie dla małych i dużych firm, Wyd. Helion, Gliwice 2001.
 7. http://209.85.229.132/search?q=cache:wjPqfQRPyhIJ:www.epr.pl/public-relationsteoria-iwykorzystaniesieci,epr,91,1.html+Public+relations+w+sieci&cd=14&hl=pl&ct=clnk&gl =pl&client =firefox-a. M. Matusiewicz.
 8. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3915155.
 9. http://interaktywnie.com/blog/317-uzytkownik-internetu-czyli-kto--czesc-2.html.
 10. http://webhosting.pl/Internauci.maja.dosc.wyskakujacych.reklam. W. Wowra.
 11. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=15&id=316.
 12. http://www.gogolek.pl/PrezentacjeKTI/1a%20Stan.pdf, Włodzimierz Gogolek, s. 22 - 23, (luty 2009).
 13. http://www.internetworldstats.com. Copyright © 2001 - 2009, Miniwatts Marketing Group.
 14. http://www.ittechnology.us/co-kazdy-powiniem-wiedziec-o-szukaniu-slowkluczowych/. M. Gąsiewski.
 15. http://www.jozef.lysikowski.pl/index.php?pageid=10. J. Łysikowski (01.07.2009).
 16. http://www.pcformat.pl/index.php/news/nid/1540/t/bilion-unikalnych-adresow, M. Nosel (28.07.2008).
 17. http://www.ranking.pl/index.php?page=Ranks:RanksPage&stat=212|OW. (02.06.2009).
 18. http://www.wirtualnemedia.pl/article/2612060_comScore_ponad_1_mld_internautow_n a_swiecie.htm.
 19. Kaznowski D., Nowy Marketing, Copygight by VFP COMMUNICATIONS SP. Z O.O.,Warszawa 2008.
 20. Kowalczyk D., Postawy internautów wobec reklam internetowych, Gemius SA 2006.
 21. Kruk R., Internet w Firmie- Firma w Internecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 22. Pelc M., Karbowski M., Polski Internet 2008/2009, Gemius, Warszawa 2009.
 23. Ruszczyk Z., Internet w Biznesie, ODDK, Gdańsk 1997r.
 24. Statystyki dostarczane są przez konto udostępnione przez Goole.pl Analytics oraz home.pl.
 25. Sznajder A., Marketing Wirtualny, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 26. Szyfer J.P., Public Relations w Internecie, Wyd. Helion, Gliwice 2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu