BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żuk Józef (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Podejście procesowe w zarządzaniu gospodarstwem wiejskim
Process Approach in the Management of Rural Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 148-153, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie gospodarstwem rolnym
Arable farm, Process-oriented approach, Arable farm management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gospodarstwa wiejskie1 można scharakteryzować za pomocą procesów i działań. Wpływa to korzystnie na możliwości wprowadzania zmian (innowacji) do jego funkcjonowania i dynamizację systemu produkcyjnego. Proces w gospodarstwie definiowany jest jako ciąg (sekwencja) logicznie uporządkowanych działań, w wyniku których powstaje określony efekt (rezultat). Podejście procesowe do zarządzania organizacją wynika z potrzeby poszukiwania nowych źródeł wzrostu efektywności jej działalności. Tradycyjnie uwaga rolnika skupiała się na posiadanych zasobach i minimalizowaniu nakładów. Przedstawienie funkcjonowania gospodarstwa w ujęciu procesów i działań w sposób automatyczny kieruje rolnika do myślenia w kategoriach usprawnień, a nie ograniczania nakładów. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to present and characterise an agricultural farm as a process organization. Firstly, the concept of a process approach to management is explained. And then, the attempt to create the structure of business processes in a fram is elaborated. It was made by analyzing the processes creating value-added in a ffarm, taking into account its specific situation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grajewski P. 2003: Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń, s. 104.
  2. Kondraszuk T. 2006: Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujęcie metodyczne. Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, s. 80-84.
  3. Kondraszuk T. 2010: Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC) w rolnictwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 123, s. 211-219.
  4. KTBL-Schrift, 486, s. 53, www.ktbl.de
  5. Maciejczak M. 2011: Zarządzanie procesami biznesowymi w teorii i praktyce, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
  6. Maniecki F., Żuk J. 1973: Ćwiczenia z organizacji i ekonomiki pracy w gospodarstwie rolniczym, Skrypty AR w Warszawie.
  7. Manteufffel R. 1987: Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa.
  8. Żuk J., Kondraszuk T. 2011: Organizacja pracy jako podstawa rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TDABC) w rolnictwie, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 1, s. 501-505.
  9. Żuk J., Kondraszuk T. 2012: Normy i normatywy jako podstawa rachunku kosztów w rolnictwie, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 696(81), s. 357-364.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu