BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lemanowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Strategie marki stosowane przez czołowe przedsiębiorstwa przemysłu mleczarskiego w Polsce
Brand Strategies Implemented by Leading Companies of the Dairy Industry in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 177-182, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przemysł mleczarski, Strategia marki, Budowanie marki
Dairy industry, Brand strategy, Brand building
Note
streszcz., summ.
Company
Mlekovita, Mlekpol, Łaciate
, ,
Abstract
Przedstawiono podstawy teoretyczne związane z budową marki i jej znaczeniem na współczesnym rynku. Dokonano ogólnej charakterystyki branży mleczarskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność budowy marki, która staje się jedną z ważniejszych determinant przy wyborze produktów. Przedstawiono przykłady funkcjonowania dwóch największych spółdzielni mleczarskich, które wykreowały silne marki, bardzo dobrze rozpoznawalne wśród konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The paper describes a theoretical framework connected with brand building and its role on the contemporary market. There was outlined a general description of the dairy sector with particular attention on a necessity of brand building, which has becoming one of the most important determinants in a process of products purchase. There were presented examples of the two largest dairy cooperatives, which have established strong brands well recognized among costumers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Domański T., Bryła P. 2010: Marketing Produktów Żywnościowych, Wyd. PWE, Warszawa, s. 79.
 2. Drożdż J. 2012: Polskie firmy spożywcze na rankingowej Liście 2000, Przemysł Spożywczy, t. 66, 1, s. 7.
 3. Górska-Warsewicz H. 2012: Ranking wartości marek, Przemysł Spożywczy, t. 66, 3, s. 26.
 4. Gurgul E., Bylińska A., Nagalewska Ż. 2003: Promocja jako element marketing - mix na przykładzie wybranej spółdzielni mleczarskiej, [W:] M. Adamowicz (red.), Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 245.
 5. Kall J., Kłeczek R. 2006: Zarządzanie marką, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 12.
 6. Kotler P., Armstrong G. 1998: Principles of Marketing, Prentice Hall International, London, s. 248.
 7. Low G.S., Fullerton R.A. 1994: Brands, brand management and the brand manager system: A critical-historical evaluation, Journal of Marketing Research, New York, s. 175.
 8. Ries A., Ries R. 2000: 22 niezmienne prawa zarządzania marką, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 10.
 9. Seremak-Bulge J. 2012: Perspektywy rozwoju polskiego rynku mleka po zniesieniu kwot mlecznych, Przegląd Mleczarski, 3, marzec, s. 31-37.
 10. Szajner P. 2011: Interwencja na rynku mleka, Rynek mleka: Stan i perspektywy, nr 41, 21.
 11. Świetlik K. 2011: Spożycie mleka i jego przetworów, Rynek mleka. Analizy rynkowe stan i perspektywy, nr 41, wrzesień, s. 13.
 12. www.mlekovita.com.pl
 13. www.portalspozywczy.pl
 14. www.rankingmarek.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu