BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Worobjow Leonid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego : uwarunkowania i etapy opracowania
The Concept of Logistic-Marketing Management : Conditions and Stages of Development
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 243-252, rys., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie logistyczne, Logistyka marketingowa, Orientacja marketingowa, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Marketing management, Logistic management, Marketing logistics, Marketing orientation, Supply Chain Management (SCM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zarys rozwoju koncepcji logistyczno-marketingowych w warunkach globalizacji rynków, terytorialnego i technologicznego rozproszenia procesów produkcji oraz wynikającej z indywidualizacji preferencji, rosnącej różnorodności asortymentu, przyczyniających się do wzrostu ilości informacji przesyłanych w kanałach dystrybucji i promocji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the overview of development of logistic-marketing concepts under conditions of market globalization, territorial and technological dispersion of production processes and connected with individual preferences; growing diversity of assortmen, which contribute to an increase of amount of information transmitted in distribution and promotion channels. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aniszewska G., Dążąc do globalizacji, "Przegląd Organizacji", 2/2000, s. 42-4.
  2. Blaik P., Efektywność procesów logistycznych w aspekcie strategicznym, [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, LOGISTICS '98, mat. konferencyjne, t. I, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Katowice 1998, s. 38.
  3. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  4. Kahn B., McAlister L., Grocery Revolution, the New Focus on the Consumer, Addison Wesley Educational Publishers, New York 1997, s. 17-18.
  5. Kompendium wiedzy o logistyce, pod red. Gołembskiej E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999, s. 156-7.
  6. Nielsen, Category Management, Positioning Your Organization to Win, NTC Business Books, Chicago 1992, s. 16-20.
  7. Pokusa T., Logistyczna obsługa i lojalność klienta jako orientacje rynkowe, WSZiA, Opole 2001, s. 7.
  8. Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E., Marketing w zarządzaniu firmą handlową, PWE, Warszawa1995.
  9. Stewart T.A. Welcome to the Revolution, "Fortune", 1993/XII, s. 66-8, 70-2, 76-7.
  10. Stock, J.R.,1997, "Applying theories from other disciplines to logistics", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 27 No. 9/10, pp. 515-39.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu