BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zięba Karolina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Skuteczność działań marketingowych
Efficiency of Marketing Activities
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 278-287, tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Efektywność marketingu, Marketing, Efektywność reklamy, Pomiar efektywności, Efektywne komunikowanie
Marketing efficiency, Marketing, Advertising efficiency, Efficiency measurement, Effective communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono metody oceny skuteczności działań marketingowych, z uwzględnieniem głównych problemów z tym związanych. Wskazano na różnice pomiędzy skutecznością a efektywnością marketingu. Przedstawiono również przykłady pochodzące z rynku polskiego wskazujące na popularność stosowania poszczególnych mierników przez przedsiębiorstwa oraz na błędy w procesie pomiaru efektów działań marketingowych. (abstrakt oryginalny)

In the paper there have been analyzed the methods for assessing the efficiency of marketing activities, including main problems related with them. There have been pointed out the differences between the effectiveness and efficiency of marketing. It has been also presented the examples from the Polish market indicating the popularity of various measures by companies and the mistakes in the process of measuring the effects of marketing activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deshmukh A., Karandikar A., The net promoter movement, "Brand Strategy", 2007, nr 4.
 2. Encyklopedia zarządzania, www.mfiles.ae.krakow.pl
 3. Frątczak-Rudnicka B., Adamski R., Jak nas widzą na rynku? "Marketing w Praktyce" 1997, nr 3.
 4. Gieruła M., Skąd wiadomo, że reklama zadziała? "Businessman Magazine", 1992, nr 7.
 5. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1959.
 6. Łapiński A., Badania mediów dla celów reklamy. W: M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 7. Łodziana-Grabowska J., Efektywność reklamy. PWE, Warszawa 1996.
 8. Nestorowicz R., Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium", 2007, nr 1.
 9. Pudełkiewicz E., Problem pomiaru (efektywności i skuteczności) w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Nr 28, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2004.
 10. Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press Ltd., Warszawa 1996.
 11. Waglowski W., ROI w public relations, "Marketing w Praktyce" 2006, nr 9.
 12. www.effie.pl
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu